Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Petr Polehla, Ph.D.

Datum narození:
8. 7. 0974
Místo narození:
Třebíč
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Katedra pomocných věd historických a archivnictví
Vysoká škola:
MU, Obecná teorie a dějiny kultury a umění, 2009
MU, Latinský jazyk a literatura, 1999
MU, Dějepis, 1999
Biogram:
Po absolvování Biskupského gymnázia v Brně v roce 1993 studoval na MU v Brně.
Pracoval na Biskupství královéhradeckém na tamním Diecézním teologickém institutu a po jistou dobu byl vedoucím Biskupské knihovny.
Od roku 2006 je odborným asistentem na Katedře pomocných věd historických a archivnictví Univerzity Hradec Králové.
Věnuje se zejména církevním dějinám středověku a raného novověku, latinské hagiografii a historiografii.
K jeho odborným zájmům patří též regionální církevní dějiny, zejména dějiny Biskupství královéhradeckého.
Je též autorem několika překladů z latiny.
Instituce:
UHK, odborný asistent, 2006–dosud
Biskupství královéhradecké, asistent, 1999–2009
Odborné zaměření:
Církevní dějiny. Hagiografie. Historiografie.
Publikace:
Petr POLEHLA – Jakub ZOUHAR, The Itinerarium Romanum of Ignatius Swieteczky O.P. A Critical Edition and Translation of a Travel Diary of 1777, Rome 2021;
Petr POLEHLA – Jana VOJTÍŠKOVÁ, Marian Plaque Columns in Jaroměř and Polička: A Comparative Study on Baroque Sculptural Decorations of the Bohemian Urban Public Space in the First Half of the Eighteenth Century, in: The City and History 10, 2021, s. 104 –133;
Petr POLEHLA – Jakub ZOUHAR, Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství, Červený Kostelec 2017;
Petr POLEHLA – Helena POLEHLOVÁ, Non Angli sed angeli: kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie, Červený Kostelec 2012;
Petr POLEHLA, Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti, Červený Kostelec 2011.