Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.

Datum narození:
30. 9. 1988
Místo narození:
Příbram
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav světových dějin
Vysoká škola:
UK, Doktorský, 2017
Biogram:
Absolvoval studijně-badatelské pobyty na univerzitách v Boloni, Hamburku, Kolíně nad Rýnem a Fribourgu.
Absolvoval badatelské pobyty v archivech a dalších institucích ve Spojeném království, Německu, Itálii, Francii, Nizozemsku, Rusku, Švýcarsku, Maďarsku a Madagaskaru.
Je zástupcem vedoucího Cold War Research Group na UK.
Účastník badatelských projektů PRIMUS a UNCE na FF UK a mezinárodního projektu Relations in the Ideoscape.
Instituce:
ÚSD FF UK, odborný asistent, 2019–2022
University of Exeter, postdoctoral research associate, 2018–dosud
Odborné zaměření:
Československo jako globální aktér ve studené válce. Mezinárodní organizace v socialistických zemích. Studentská výměna a expertní mise mezi Československem a zeměmi třetího světa. Politické násilí a terorismus v Evropě a ve světě po druhé světové válce. Dějiny studentského hnutí a studentského protestu.
Publikace:
Mikuláš PEŠTA, L’internationalisme tchécoslovaque en Afrique à travers l’exemple de l’aide à la construction d’infrastructures militarires et de securité en Guinée, 1958–1965, in: Matthieu Boisdron – Krisztian Bene (edd.), Marges impériales en dialogue. Échanges, transferts, interactions et influences croisés entre les espaces postcoloniaux francophones et la périphérie soviétique européenne dans la seconde moitié du XXe siècle, Pécs 2022, s. 159–170;
Mikuláš PEŠTA, The Leftist ‘Imagined Community’: The Transnational Imagination of Left-Wing Subversive Organizations in Western Europe, in: Historical Reflections – Réflexions Historiques 48, 2022, s. 79–104;
Daniela RICHTEROVA – Mikuláš PEŠTA – Natalia TELEPNEVA, Banking on Military Assistance. Czechoslovakia’s Struggle for Influence and Profit in the Third World, 1955–1968, in: International History Review 43, 2021, s. 90–108;
Mikuláš PEŠTA, Polozapomenutý listopad. Mezinárodní den studentstva a jeho překrývaná paměť, in: Paměť a dějiny 15, 2021, s. 90–100;
Jan KOURA – Mikuláš PEŠTA, Československo a studená válka v Africe. Přístupy, interpretace a roviny zkoumání, in: Paměť a dějiny 14, 2020, s. 3–13;
Mikuláš PEŠTA, Mezi solidaritou, obchodem a politikou. Vojenský výcvik Afričanů v Československu v šedesátých letech, in: Paměť a dějiny 14, 2020, s. 24–32;
Mikuláš PEŠTA, Sanctuary, Armoury, and Prison. Switzerland and Swiss Anarchists as Intermediaries in the European Terrorist Network in the 1970s, in: Central European History 52, 2019, s. 672–688;
Mikuláš PEŠTA, O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě, Praha 2018.