Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Věra Hanelová

Datum narození:
17. 1. 1983
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
UJEP, Kulturně historická regionalistka se specializací archivnictví, 2006
UHK, Archivnictví–historie, 2004
Biogram:
Zabývá se současnou i retrospektivní historickou bibliografií.
Pracuje v Oddělení biobibliografických studií a knihovně HiÚ AV ČR.
Podílí se na vytváření databáze Bibliografie dějin Českých zemí. 
Instituce:
HiÚ AV ČR, bibliograf, 2009–dosud
Odborné zaměření:
Otázky současné i retrospektivní historické bibliografie.
Publikace:
Věra HANELOVÁ, Historická topografie a geografie v bibliografických soupisech první poloviny 20. století, Bibliografie české historie jako historický pramen, in: HG 48, 2022, s. 51–72;
Věra HANELOVÁ, PhDr. Stanislava Jonášová-Hájková (22. 9. 1904 – 23. 2. 1985), in: Zdeňka Mikulecká (ed.), XXII. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů. 6.–8. 10. 2019, Hradec Králové 2020, s. 66–71;
Kristina REXOVÁ – Věra HANELOVÁ, Bibliografie dějin Českých zemí, Praha 2018;
Václava HORČÁKOVÁ – Věra HANELOVÁ, Bibliography of the History of the Czech Lands: Project for its Modernisation and International Cooperation, in: Kristina Rexová – Bernadette Cunningham – Václava Horčáková – Věra Hanelová (edd.), Historical Bibliography as an Essential Source for Historiography, Newcastle upon Tyne 2015, s. 149–159;
Věra HANELOVÁ – Václava HORČÁKOVÁ, Sto deset let služby české historické obci. Projekt Bibliografie dějin Českých zemí, in: Bulletin Historického ústavu AV ČR 26, 2015, s. 30–31;
Věra HANELOVÁ – Václava HORČÁKOVÁ – Kristina REXOVÁ, Bibliografie dějin Českých zemí: databáze literatury vydané v letech (1945) 1990–2013, Praha 2014 (CD-ROM);
Věra HANELOVÁ – Václava HORČÁKOVÁ – Kristina REXOVÁ, Český časopis historický: databáze rejstříků 110 ročníků Českého časopisu historického za léta 1895–2012, Praha 2013 (CD-ROM);
Věra HANELOVÁ – Václava HORČÁKOVÁ – Kristina REXOVÁ, Bibliografie dějin Českých zemí: databáze literatury vydané v letech 1990 (1945) – 2010, Praha 2010 (CD-ROM).