Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.

Datum narození:
25. 10. 1978
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Národní muzeum
Pracoviště:
Historické muzeum
Vysoká škola:
FF UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Historické vědy, obor Moderní hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.), 2016
FF UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Historické vědy, obor Historie (Mgr.), 2008
FF UK, Historické vědy, obor Historie (Bc.), 2006
Biogram:
Od roku 2013 pracuje jako kurátor sbírky dějin tělesné výchovy a sportu Historického muzea v NM.
Od roku 2016 působí i jako vedoucí Oddělení dějiny tělesné výchovy a sportu v NM.
Je členem Centra pro studium populární kultury.
Podílí se na dlouhodobém projektu Archiv českých a slovenských subkultur. 
Instituce:
NM, Historické muzeum, Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, vedoucí oddělení, 2016–2022
NM, Historické muzeum, Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, kurátor, 2013–2016
Odborné zaměření:
Sociální dějiny. Dějiny 20. století. Dějiny sportu a tělesné výchovy. Dějiny subkultur.
Publikace:
Miroslav MICHELA – Jan LOMÍČEK – Karel ŠIMA, Dělej něco!: české a slovenské fanziny a budování alternativních scén, Praha 2021;
Jan LOMÍČEK, On Football Fanzines: A Communication Platform for Czech and Other European Football Fans, in: FH 14, 2020, s. 120–139;
Jan LOMÍČEK, Historie a perspektivy sportovního muzejnictví v ČR na příkladu Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea, in: Muzeum: muzejní a vlastivědná práce 57, 2019, s. 40–58;
Miroslav MICHELA – Jan LOMÍČEK, Fanziny: Subkulturní symbol, in: Milan Hlavačka – Jakub Raška (edd.), Symboly doby: historické eseje, Praha 2019, s. 159–169;
Jan LOMÍČEK, Možnosti a limity dokumentace současnosti českého sportu, tělesné výchovy a olympismu, in: Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 71, 2017, s. 5–10;
Jan LOMÍČEK, Ekecheiria versus politická propaganda ve dvacátém století, in: Rostislav Švácha (ed.), StArt. Sport jako symbol ve výtvarném umění, Praha 2016, s. 247–253;
Jan LOMÍČEK, Se Sovětským svazem na věčné časy? Proměny vnímání SSSR v Československu v průběhu „krátkého“ dvacátého století, in: Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 69, 2015, s. 5–18;
Jan LOMÍČEK, Proměny konstrukce obrazu Sovětského svazu v poválečném Československu, in: Jaroslav Pažout (ed.), Informační boj o Československo / v Československu (1945–1989), Liberec 2014, s. 110–134;
Jan LOMÍČEK, "Nikde nelze radostněji žít!" (Utopický obraz Sovětského svazu v československé populární kultuře mezi světovými válkami), in: Ondřej Daniel – Tomáš Kavka – Jakub Machek (edd.), Populární kultura v českém prostoru, Praha 2013, s. 105–118;
Jan LOMÍČEK, Propaganda v populární kultuře, populární kultura v propagandě, in: Slovo a smysl 10, 2013, s. 247–259;
Ondřej DANIEL – Jan LOMÍČEK, Zdivočelí rodáci. Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci, in: FH 7, 2013, s. 75–91;
Jan LOMÍČEK, Package Holidays of the Czechoslovak Citizens to Soviet Russia in the Interwar Period Seen from the Perspective of Archive Sources of the Russian Federation, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 16, 2012, s. 11‒25;
Jan LOMÍČEK – Jan MERVART, „Evenings in Interhelpo“ – two views of Czechoslovak writers on the Soviet Union, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 13, 2011, s. 11‒29.