Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D.

Datum narození:
29. 3. 1978
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
FF UK, Moderní hospodářské dějiny (Ph.D.), 2012
FF UK, Hospodářské a sociální dějiny (Mgr.), 2004
Biogram:
V roce 1996 maturovala na Gymnáziu Ohradní.
V akademickém roce 2012/2013 Visiting Fellow (stipendium Anglo-Czech Educational Fund) na London School of Economics.
V doktorském studiu se věnovala československým vztahům s Íránem a vedla projekt GA AV – Vlasta Kálalová Di-Lotti a Irák a následně projekt GAČR – Českoslovenští vědci v Orientu.
V MÚA AV ČR je součástí týmu pracujícího na dějinách ČSAV.
Podílí se na projektu elektronického zpracování a využití historické korespondence.
Vede ediční řadu korespondence orientalisty Aloise Musila.
Instituce:
MÚA AV ČR, vědecký pracovník, 2013–dosud
HiÚ AV ČR, bibliograf, 2013
Archiv NM, kurátor, 2010–2011
FF UK, ČEgÚ, vědecký pracovník, 2007–2008
FF UK, ČEgÚ, archivář, 2006
Odborné zaměření:
Dějiny vědeckých institucí. Dějiny orientalistiky. Hospodářské dějiny se vztahem k Orientu 1918–1938 (československý export a působení československých firem v zahraničí). Dějiny cestování. Dějiny každodennosti. Historická korespondence. 
Publikace:
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Hana NAVRÁTILOVÁ, Czechoslovak Egyptology, in: Andrew Bednarski – Aidan Dodson – Salima Ikram (edd.), A history of World Egyptology, Cambridge 2021;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Pavel ŽĎÁRSKÝ – Iveta CICHROVÁ, Korespondence Aloise Musila II. Alois Musil a rodná hrouda v korespondenci s Edvardem Reichem, Praha 2021;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ, Alois Musil and the Oriental studies fellowships in the 1920s, in: Annals of the Náprstek Museum 41, 2020, s. 3–15;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Libor JŮN, S diplomatem v Orientu: Miroslav Schubert. Pět let u Pávího trůnu (1927–1932), Praha, 2020;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ, The Origins of the Czechoslovak Oriental Languague School: the Oriental Institute in Prague during the Second World War, in: Central Europe 18, 2020, s. 74–88;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Pavel ŽĎÁRSKÝ – Tomáš GECKO, Korespondence Aloise Musila I. Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci "otců zakladatelů", Praha 2019;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ, Czechoslovak Academy of Sciences and Iraq in the 1960s, in: Práce z dějin Akademie věd 10, 2018, s. 47–78;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ, Edition of correspondence and the final reports of scientists in Iraq in 1960s, in: Práce z dějin Akademie věd 10, 2018, s. 79–122;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ, Summer Retreats, Travel, and Family in the Life of František Lexa (1876–1960), The First Czechoslovak Egyptologist, in: Annals of the Náprstek Museum 39, 2018, s. 39–64; 
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Hana NAVRÁTILOVÁ – Hana HAVLŮJOVÁ – Libor JŮN, S diplomatem v Orientu: Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě 1922–1924, Praha 2015;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ, Krize – impuls k rozvoji obchodu s Blízkým a Středním východem, in: Jiří Šouša – Jindřich Soukup – Eduard Kubů (edd.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století (Proměna cyklického vývoje ekonomiky v procesu gradující globalizace), Praha 2015;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Hana NAVRÁTILOVÁ – Lucie STORCHOVÁ – Hana HAVLŮJOVÁ – Libor JŮN – Wolf B. OERTER, Českoslovenští vědci v Orientu, II. vol., Praha 2013;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ, Nerovné partnerství. Československo-íránské vztahy 1918–1938, Praha 2013;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Hana NAVRÁTILOVÁ – Lucie STORCHOVÁ – Hana HAVLŮJOVÁ – Libor JŮN, Českoslovenští vědci v Orientu, I. vol., Praha 2012;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ, Journey of Czechoslovak Cultural Delegation to Egypt in 1956. „Cultural Agreement“ between Egypt and the Czechoslovak Republic, in: Acta FF ZČU 11, 2012, s. 101–110;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Pavel ONDERKA (edd.), Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý, Praha 2010.