Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Libor Jůn, Ph.D.

Datum narození:
15. 6. 1970
Místo narození:
Mělník
Hlavní pracoviště:
Národní muzeum
Pracoviště:
Historické muzeum
Vysoká škola:
FAMU, Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (Ph.D.), 2011
FF UK, Historie (Mgr.), 1994
Biogram:
V roce 1989 dokončil studium na gymnáziu v Mělníku.
V současné době působí jako archivář a kurátor Archivu NM, dříve VŠ pedagog (TU Liberec, FAMU Praha).
Je členem Akademické společnosti Aloise Musila (spoluzakladatel), odborného spolku Egypt and Austria a SVDV (spoluzakladatel).
Autor a spoluautor výstav (např. Byla vojna s Francouzem, Zrnka písku, ReporTvář Julia Fučíka atd.).
Aktivně se zabývá reenactmentem.
Je spoluzakladatelem oboru Restaurování fotografie na FAMU.
Instituce:
FAMU, odborný asistent, 2012–2017
Archiv NM, kurátor, 2000–dosud
Úřad vlády ČR, vrchní rada, 1997–2000
Archiv NM, dokumentátor, archivář, 1993–1997
Odborné zaměření:
Dějiny muzejnictví a muzeí (se zaměřením na Národní muzeum). Dějiny a interpretace fotografického obrazu. Dějiny českého a československého cestovatelství a některé otázka dějin vojenství.
Publikace:
Miroslav Jiří SCHUBERT – Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Libor JŮN, S diplomatem v Orientu. Miroslav Schubert: Pět let u Pávího trůnu (1927–1932), Praha 2020;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Libor JŮN, Cesta Edvarda Beneše do Teheránu 1943 v dokumentech, in: Práce z dějin Akademie věd 11, 2019, s. 73–110;
Klára WOITSCHOVÁ – Libor JŮN, Národní muzeum v éře Československa, Praha 2019;
Libor JŮN, Zoologická fotografie v Československu a její protagonisté v letech meziválečných a poválečných (Prolegomena), in: ČNM 187, 2018, s. 73–85;
Libor JŮN, Josef Václav Radecký z Radče a technické jednotky habsburské armády za války 1. koalice, in: SSH 43, 2017, s. 72–82;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ, – Libor JŮN, – Petr PŘEBINDA – Liberty BROŽÍKOVÁ, Zapomenutí globetrotteři? Nedokončená cesta Karla a Otýlie Malých-Tatranských kolem světa 1922–1925, Praha 2016;
Libor JŮN, Náprstkovo muzeum v nespojitém čase – aneb několik úvah nad osudy muzejní instituce v letech 1945–1946, in: ČNM 185, 2016, s. 59–70;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Hana NAVRÁTILOVÁ – Lucie STORCHOVÁ – Hana HAVLŮJOVÁ – Libor JŮN – Wolf B. OETER, Českoslovenští vědci v Orientu. II. díl., Dolní Břežany 2013;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Hana NAVRÁTILOVÁ – Lucie STORCHOVÁ – Hana HAVLŮJOVÁ – Libor JŮN, Českoslovenští vědci v Orientu. I. díl, Dolní Břežany 2012;
Libor JŮN, Fünf Monate in Orizaba 1867 – Memoiren Elise Grill: el fin del Segundo Imperio Mexicano visto por la esposa del camarero personal del Emperador, in: Josef Opatrný (ed.), Las relaciones checo-mexicanas, Praha 2011, s. 141–144.