Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.

Datum narození:
16. 12. 1978
Místo narození:
Jilemnice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav světových dějin
Vysoká škola:
Technická Univerzita Eindhoven, Doktorský studijní program, 2012
FF UK, Doktorský studijní program, 2012
PřF UK, Učitelství: dějepis–zeměpis (Mgr.), 2005
Biogram:
Po absolvování studia učitelství na PřF UK v Praze (historicko-geografická DP pod vedením doc L. Jelečka) pokračoval v doktorském studiu pod dvojím vedením ("cotutelle") v rámci širší mezinárodní spolupráce na TU Eindhoven (prof. Johan Schot) a FF UK v Praze (prof. Luďa Klusáková).
Disertační práce vycházela z kombinace přístupů: dějiny techniky a politické dějiny.
Na příkladu projektu průplavu Dunaj–Odra–Labe sledovala kontinuity v regulaci a plánování budování Evropy prostřednictvím infrastrukturních (vodocestných) sítí.
Od roku 2014 působí (nejprve jako postdoktorand) na ÚSD AV ČR zejména v rámci pracovní skupiny pro soudobé environmentální dějiny a zároveň na FF UK, v Ústavu světových dějin, kde se zabývá zejména kulturním dědictvím a dějinami techniky.
Instituce:
ÚSD FF UK, odborný asistent, 2018–dosud
ÚSD AV ČR, postdoktorand, 2014–dosud
Foundation for the History of Technology, Eindhoven, Nl, research assistent, 2012–2014
Odborné zaměření:
Environmentální dějiny. Dějiny vědy a techniky. Dějiny infrastruktur. Globální dějiny. Heritage studies.
Publikace:
Jiří JANÁČ, Building community resilience through heritage in small towns: Case study of Vysoké nad Jizerou, in: Luda Klusáková – Blanca del Espino Hidalgo (edd.), Small Towns Resilience and Heritage Commodification, Bruxelles 2021, s. 171–198;
Doubravka OLŠÁKOVÁ – Jiří JANÁČ, The Cult of Unity – The Stalin Plan for the Transformation of Nature in Czechoslovakia 1948–1964, Praha 2020;
Jiří JANÁČ, Building Hydrosocialism in Czechoslovakia, in: Global Environment 13, 2020, s. 610–633;
Jiří JANÁČ – Doubravka OLŠÁKOVÁ, On the road to Stockholm: A case study of the failure of Cold War international environmental initiatives (Prague Symposium, 1971), in: Centaurus 63, 2020, 132–149;
Doubravka OLŠÁKOVÁ – Jiří JANÁČ, Kult jednoty: stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964, Praha 2018;
Jiří JANÁČ, Planned Environment in a Socialist Dictatorship: Complex Water Management and Soil Improvement in Moravia, in: Stephen Brain – Viktor Pál (edd.), Environmentalism Under Authoritarian Regimes: Myth Propaganda, Reality, Routledge 2018, 125–144;
Jiří JANÁČ, Hydrokraté a česká vodohospodářská mise ve dvacátém století (1930–1960), in: SD 24, 2017, s. 19–53; 
Jiří JANÁČ, Erik van der Vleuten. Transnational system building through geopolitical shifts: The Danube–Oder–Elbe canal, 1901–2015, in: Water Alternatives 9, 2016, 272–291; 
Jiří JANÁČ, European Coasts of Bohemia. Negotiating the Danube–Oder–Elbe Canal in a Troubled Twentieth Century, Amsterdam 2012.