Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Alena Šlingerová

Datum narození:
18. 11. 1986
Místo narození:
Benešov
Hlavní pracoviště:
Národní filmový archiv
Vysoká škola:
FF UK, Humanitní studia: Český jazyk a literatura – Filmová věda (Mgr.), 2012
Biogram:
Diplomová práce „Obraz umělce v českých hraných filmech poúnorových let".
Od akademického roku 2022/2023 pokračuje ve studiu jako doktorandka KFS FF UK.
V letech 2013–2014 pracovala jako lektorka českého jazyka pro cizince.
Vlastní výzkumnou činnost soustřeďuje na dějiny české kinematografie.
Publikuje v oborových časopisech a spolupracovala několika kritických vydáních českých filmů na DVD/BD.
Instituce:
NFA, katalogizátorka, 2014–současnost
Odborné zaměření:
Dějiny českého filmu po roce 1945 v historických souvislostech. Možnosti identifikace, katalogizace a historického zkoumání nonfikčních filmů z let 1898–1938 v éře digitalizace.
Publikace:
Alena ŠLINGEROVÁ, Jak průmysl zaměstnal českou kinematografii. Příklad meziválečné filmografie koncernu Škoda, in: Iluminace 33, 2021, s. 51–68;
Alena ŠLINGEROVÁ, Strategie reprezentace soukromí v českém poválečném filmu, in: Petr Kopal (ed.), Film a dějiny 7. Propaganda, Praha 2018, s. 224–239;
Alena ŠLINGEROVÁ, Film Staré pověsti české v kontextu poúnorové aktualizace národních tradic, in: Lucie Česálková (ed.), Staré pověsti české, Praha 2015, s. 58–77;
Alena ŠLINGEROVÁ, Mistři a dělníci národní kultury. Obraz umělce v českých hraných filmech poúnorových let, in: Iluminace 25, 2013, s. 5–22.