Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.

Datum narození:
6. 4. 1982
Místo narození:
Dačice
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
MU, Historie: české dějiny (Ph.D.), 2013
MU, Historie–archivnictví (Mgr.), 2007
Biogram:
V letech 2018–2020 byl hlavním řešitelem projektu GA ČR č. 18-00885S: Zrozeni z osvícenských reforem. Integrace skupiny tolerančních kazatelů z Uher v procesu formování české společnosti, 1781–1870.
Byl členem řešitelských týmů několika projektů NAKI.
Je členem vědecké rady časopisu SHN a členem redakční rady sborníku Rodným krajem.
Byl oceněn Cenou děkana FF MU v Brně Za vynikající doktorskou disertační práci.
V roce 2016 byl dvakrát nominován na Knihu roku v anketě Lidových novin.
Externě vyučuje na HIÚ FF ÚHK a na ÚČD FF UK.
Instituce:
Muzeum Náchodska, Ředitel, 2018–2022
HIÚ AV ČR, výkonný redaktor ČČH, 2014–2017
HIÚ AV ČR, historik, 2012–dosud
NPÚ, garant památkové péče, 2008–2009
Odborné zaměření:
České a středoevropské dějiny 18.–20. století. Náboženské a církevní dějiny. Vizuální kultura. Historické tradice. Památková péče.
Publikace:
Sixtus BOLOM-KOTARI, Karel IV. v popkultuře „dlouhého“ 19. století, in: Jaroslav Šebek – Blanka Jedličková a kol., Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti, Praha 2017, s. 81–89;
Sixtus BOLOM-KOTARI – Martina BOLOM-KOTARI, Evangelické modlitební knihy 18. a 19. století a česká bible, in: Konštantínove listy 9, 2016, s. 74–89;
Sixtus BOLOM-KOTARI, „Nejpokrokovější církevní pracovník“ v zajetí průměrnosti, in: ČČH 114, 2016, s. 1027–1037;
Sixtus BOLOM-KOTARI, Religiöse Toleranz und wirtschfatlicher Aufschwung: Die Brünner Evangelischen und der Wandel der Gesellschaft 1781–1815, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 56, 2016, s. 88–121;
Sixtus BOLOM-KOTARI, Svoboda svědomí. Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství, Praha 2016;
Sixtus BOLOM-KOTARI, The Reformation of Beauty. Protestantism and Spiritual Roots of Functionalism, in: Jan Galeta – Zuzana Ragulová (edd.), Admired as well as Overlooked Beauty – Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism, Brno 2015, s. 261–278;
Milan HLAVAČKA – Sixtus BOLOM-KOTARI – Patrik ŠIMON, V zákopech mysli. Život, víra a umění na prahu velké války, Praha 2014;
Sixtus BOLOM-KOTARI, Mezi patriotismem a rebelií. Evangelíci na českomoravském pomezí za francouzských válek, in: Claire Madl – Daniela Tinková (edd.), Francouzský švindl svobody. Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích, Praha 2012, s. 195–221;
Sixtus BOLOM-KOTARI, Tajemství Jankovských z Vlašimi a na Bítově, Třebíč 2008;
Sixtus BOLOM-KOTARI, Tomáš Juren: toleranční doba na Vysočině a hudba srdce, Tišnov 2008.