Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D.

Datum narození:
12. 7. 1975
Místo narození:
Brno
Vysoká škola:
FF MU, Obecné dějiny (Ph.D.), 2017
FF UPOL, Odborná historie (Mgr.), 2002
Biogram:
Přednáší na FF MU na Ústavu románských jazyků a literatur v sekci italianistika, kde se věnuje dějinám a kultuře Itálie.
Studoval na Università per Stranieri di Perugia a Università per Stranieri di Siena v Itálii.
V zahraničí dlouhodobě spolupracuje s Archivio di Stato di Firenze, kde realizoval několik výzkumných (2003, 2005, 2010, 2014, 2016, 2018) i pracovních stáží (2013) a dalších pobytů.
Instituce:
FF MU, Ústav románských jazyků a literatur, odborný asistent, 2021–dosud
MZK, kurátor, historik, 2019–dosud
Odbor průmyslového designu při VUT v Brně, odborný asistent, 2011–2013
FF UPOL, Katedra romanistiky, odborný asistent, 2005–2020
Odborné zaměření:
Česko-italské vztahy v raném novověku. Toskánské velkovévodství v 17. a 18. století. Problematika italianik. Současné umění: problematika vnitřního prostoru malby a strukturální sochařství.
Publikace:
Jan PAVLÍČEK, Finalmente figlio: Pověst o hraběti ze mlýna v kontextu severočeských sasko-lauenburských pověstí, in: Jan Malíř (ed.), Anna Marie Františka Sasko-Lauenburská a její rod mezi Čechami a Evropou, Zákupy 2022, s. 113–147;
Jan PAVLÍČEK, Vztah Anny Marie Františky Sasko-Lauenburské s rodem Medici, in: Jan Malíř (ed.), Anna Marie Františka Sasko-Lauenburská a její rod mezi Čechami a Evropou, Zákupy 2022, s. 57–91;
Jan PAVLÍČEK, Gian Gastone de’ Medici in Bohemia, in: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Art, SGEM 2018, Archeology, History, Philosophy, Medieval and Renaissance Studies, Sofia 2018, s. 277–283;
Jan PAVLÍČEK, Vztah lotrinské dynastie k posledním Mediceům, in: Eva Gregorovičová (ed.), Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915) – Život a dílo vědce a cestovatele, Praha 2018, s. 59–65;
Jan PAVLÍČEK, Dějiny Itálie, Olomouc 2017;
Jan PAVLÍČEK (ed.), Struttura e Visone, Olomouc 2015;
Jan PAVLÍČEK, Italská kultura. Baroko, jeho vzory a předchůdci, Olomouc 2015;
Jan PAVLÍČEK, Pobyt Giana Gastona de‘ Medici v Čechách, Brno 2014 (disertace);
Jan PAVLÍČEK, Ars Conceptus – Vnitřní prostor, Brno 2013;
Jan PAVLÍČEK, Il rapporto fra stato e Chiesa dal Risorgimento al Concordato, in: Pavel Helan – Marco Moles (edd.), L’Unità d’Italia un intreccio di storia tra Tevere e Moldava?, Praha 2012, s. 69–76.