Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Ema Šimková, Ph.D.

Místo narození:
Vyškov
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
UPOL, České dějiny, 2016
UPOL, Historie, 2007
Biogram:

Instituce:
UPOL, odborná asistentka, 2014–dosud
Odborné zaměření:
Církevní dějiny 19. století. Dějiny školství.
Publikace:
Ema ŠIMKOVÁ, Pomocné vědy historické v publikacích profesorů historie c. k. Františkovy univerzity v Olomouci, in: PH 29, 2021, s. 133–146;
Ema ŠIMKOVÁ, Moravský zemský historiograf Beda Dudík a dvě aféry jeho doby, in: Marie Jílková – Marie Macková – Eliška Valová (edd.), Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky, Pardubice 2019, s. 158–174;
Ema ŠIMKOVÁ, Život a osobnost Bedy Dudíka (1815–1890) pohledem jeho deníků, Olomouc 2018;
Ema ŠIMKOVÁ, K "druhému životu" Bedy Dudíka, in: HOl 50, 2016, s. 69–85;
Ema TOMÁŠKOVÁ, Historik a jeho pes aneb Neznámá tvář Bedy Dudíka, in: Antonín Kalous – Jan Stejskal – Josef Šrámek (edd.), Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století, Olomouc 2014, s. 331–344;
Ema TOMÁŠKOVÁ, Beda Dudík OSB doktorandem v Olomouci, in: HOl 40, 2011, s. 95–108;
Ema TOMÁŠKOVÁ, Majetek a hospodaření římskokatolické farnosti na příkladu farnosti Vyškov, in: Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová (edd.), Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780–1918), Ústí nad Labem 2010, s. 140–148.