Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.

Datum narození:
20. 7. 1978
Místo narození:
Lanškroun
Hlavní pracoviště:
Ostravská univerzita (OU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF OU), Katedra historie
Vysoká škola:
MU, Historie – české dějiny, doktorský studijní program, 2013
MU, Český jazyk a literatura, bakalářský studijní program, 2005
MU, Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství zeměpisu pro ZŠ, 2002
MU, Historie, magisterský studijní program, 2003
Biogram:
Je odborným asistentem na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a zároveň na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Zaměřuje se na didaktiku dějepisu, české a československé dějiny 20. století a dějiny komunismu a Komunistické strany Československa.
Na toto téma kromě řady odborných studií a popularizačních článků publikoval monografii Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů KSČ v letech 1948–1952 (2014).
Působil jako šéfredaktor časopisu Živá historie a je spoluautorem sady středoškolských učebnic dějepisu nakladatelství Didaktis. 
Instituce:
MU, odborný asistent HIÚ FF, 2020–dosud
OU, odborný asistent KHI FF, 2020–dosud
Extra Publishing, s. r. o., Šéfredaktor časopisů Živá historie a Tajemství české minulosti, 2017–2020
Gymnázium Mojmírovo náměstí, Brno, středoškolský učitel češtiny, dějepisu, zeměpisu, 2004–2017
Odborné zaměření:
České a československé dějiny 20. století. Dějiny KSČ a komunismu. Didaktika dějepisu.
Publikace:
Václav KAŠKA, Desítkoví důvěrníci. Koncepce a proměny desítkového systému v letech 1945–1952, in: Vladimír Březina – Kateřina Hloušková – Radek Slabotínský (edd.), Historik skutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese, Brno 2018, s. 215–232;
Václav KAŠKA, Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952, Praha–Brno 2014;
Václav KAŠKA, Indoktrinace členů KSČ během I. roku stranického školení (1949–1950). Záměry ústředí a jejich (ne)realizace v stranickém okrese Brno I., in: Jiří Kocian – Markéta Devátá (edd.), Únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti, Praha 2011, s. 279–287;
Václav KAŠKA, Německé obyvatelstvo v politickém okrese Žamberk v letech 1945–1948, in: Adrian von Arburg – Tomáš Dvořák – David Kovařík a kol. (edd.). Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Brno 2010, s. 195–234.