Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Datum narození:
30. 8. 1965
Místo narození:
Krnov
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF MU), Historický ústav
Vysoká škola:
MU, Postgraduální studium historie: české a slovenské dějiny, 1998
UJEP v Brně, Učitelství český jazyk a literatura – dějepis, 1989
Biogram:
Působí na Historickém ústavu FF MU v Brně, kde přednáší a vede semináře z hospodářských a sociálních dějin Evropy raného novověku, českých dějin 16.–18. století, dějin venkova a mikrohistorie.
Je jednatelem Matice moravské (od roku 1994), členem vědecké rady NZM v Praze (od roku 2007), členem redakce ČMM (od roku 2000) a několika dalších odborných společností.
Instituce:
FF MU, HIÚ, odborný asistent, 1992–dosud
MZA, archivář, 1991
ZŠ v Nedvědici, učitel, 1989–1991
Odborné zaměření:
Problematika široce koncipovaných dějin poddanského obyvatelstva českých zemí raného novověku. Dějiny finanční správy. Dějiny Matice moravské. Regionální historie.
Publikace:
Bronislav CHOCHOLÁČ, Financial aspects of the property transactions of rural subjects in Moravia in the 16th and 17th centuries, in: Pavla Slavíčková (ed.), A history of the credit market in Central Europe. The middle ages and early modern period, London – New York 2020, s. 241–252;
Bronislav CHOCHOLÁČ, Matice moravská a věda na Moravě na cestě k občanské společnosti, in: Stanislav Bárta – Radana Červená (edd.), Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století, Brno 2020, s. 113–131;
Jiří MALÍŘ – Libor JAN – Bronislav CHOCHOLÁČ a kol., Osobnosti moravských dějin (2), Brno 2019;
Bronislav CHOCHOLÁČ, Die landesherrlichen Güter in Mähren. Das Rentamt in Mähren, in: Michael Hochedlinger – Petr Maťa – Thomas Winkelbauer (edd.), Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit, Teilband 1, Wien 2018, s. 899–904;
Bronislav CHOCHOLÁČ, Gruntovní peníze. K majetkovým a finančním poměrům poddaných na Moravě během třicetileté války, in: Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Jiří Šouša (edd), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2017, s. 125–131;
Bronislav CHOCHOLÁČ, Moravský venkov v raném novověku. Čtvrtstoletí bádání, stav a perspektivy, in: VLH 32, 2015, s. 43–57;
Bronislav CHOCHOLÁČ, Rentmistrovský úřad v Brně do poloviny 17. století (několik poznámek), in: Radana Červená (ed.), Archivum amicus historici est, Brno 2015, s. 287–293;
Bronislav CHOCHOLÁČ, Časopis Matice moravské – historické periodikum v proměnách doby, in: ČL 100, 2013, s. 51–62;
Bronislav CHOCHOLÁČ, Die Untertanenstädte in Mähren in der frühen Neuzeit im Licht der Forschung der letzten zwei Jahrzehnte, in: DP 32, 2013, s. 251–277.