Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Václav Houfek

Datum narození:
6. 10. 1963
Místo narození:
Bruntál
Vysoká škola:
UK, Historie, 1995
Biogram:
V letech 1978–1982 studoval na Gymnáziu Ústí nad Labem.
Instituce:
UJEP, externí vyučující, 1995–dosud
Muzeum města Ústí nad Labem, historik, vědecký tajemník (1993–2013), pověřen řízením (2014–2015), ředitel (2015–dosud), 1986–dosud
SVKUL, knihovník, 1983–1986
Odborné zaměření:
Kulturní a sociální dějiny. Muzeologie. Regionální dějiny severozápadních Čech. Dějiny Němců v českých zemích.
Publikace:
Václav HOUFEK, Doerellovská záhada aneb neznámá vyobrazení tvrze v Tašově, in: Špačkárna: Ad multos annos, Ústí nad Labem 2019, s. 8–12;
Václav HOUFEK, Historik Petr Jančárek (úvod a medailon), in: Petr Jančárek (ed.), Zubrnice v 19. století, Zubrnice 2018, s. 5–6;
Václav HOUFEK – Kristina KAISEROVÁ, Der "Elbeverein" im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in: Andreas Martin – Norbert Fischer (edd.), Die Elbe über den Wandel eines Flusses vom Wiener Kongress (1815) bis zur Gegenwart, Leipzig 2018, s. 453–462;
Václav HOUFEK – Vladimír KAISER – Martin KOLÁŘ, Ernst Gustav Doerell, Ústí nad Labem 2016;
Václav HOUFEK, Das deutsche Bibliothekswesen in Böhmen, in: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Die Suche nach dem Zentrum, Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Freiburg 2014, s. 225–233;
Václav HOUFEK – Kristina KAISEROVÁ, Aussig im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälft e des 20. Jahrhunderts. Auf dem Weg zum Zentrum der Deutschen in Böhmen?, in: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Die Suche nach dem Zentrum, Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Freiburg 2014, s. 423–453;
Václav HOUFEK – Tomáš OKURKA, Das deutsche Museums- und Ausstellungswesen in Böhmen, in: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Die Suche nach dem Zentrum, Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Freiburg 2014, s. 235–273;
Václav HOUFEK, Úloha Muzea města Ústí nad Labem v oblasti regionálních dějin Ústecka po roce 1989, in: Kristina Kaiserová – Vít Najman (edd.), Višegrádská paměť či Višegrádské paměti?, Ústí nad Labem 2014, s. 154–171;
Václav HOUFEK, August Bebel a počátky dělnického hnutí v severních Čechách, in: Kristina Kaiserová – Walter Schmitz (edd.), Česko-saské vztahy v proměnách času, Dresden 2013, s. 272–282;
Václav HOUFEK, Čech a Sas brání vlast, in: Kristina Kaiserová – Walter Schmitz (edd.), Česko-saské vztahy v proměnách času, Dresden 2013, s. 54–66;
Václav HOUFEK, Příběhy míst: Topografie soudobé paměti národa / Stries of Places: Topography of the Nation Current Memory, Ústí nad Labem 2013;
Václav HOUFEK – Kristina KAISEROVÁ, Ústí nad Labem v 19. a první polovině 20. století. Na cestě k centru Němců v Čechách?, in: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011, s. 341–368;
Václav HOUFEK, Německé knihovnictví v Čechách, in: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011, s. 187–194;
Václav HOUFEK, Putujeme historií Ústecka / Travelling through the Ústí area history, Ústí nad Labem 2011;
Václav HOUFEK – Tomáš OKURKA, Německé muzejnictví a výstavnictví v Čechách, in: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011, s. 195–234.