Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.

Datum narození:
2. 7. 1980
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav světových dějin
Vysoká škola:
FF UK, Historie: obecné dějiny (Ph.D.), 2013
FF UK, Historie–politologie (Mgr.), 2005
Biogram:
Do roku 2016 pracoval na FF UK jako výzkumný pracovník či externí lektor, a zároveň vyučoval na CEVRO Institutu.
Od roku 2016 je odborným asistentem na ÚSD FF UK (Seminář obecných a komparativních dějin).
Účastnil se několika velkých či mezinárodních výzkumných projektů (CLIOHRES, REACH, KREAS).
Aktuálně je místním koordinátorem v projektu TEH21: Teaching European History in the 21st Century a mezinárodního magisterského programu Erasmus Mundus TEMA+: Heritage a Territories.
Vyučuje komparativní dějiny moderní Evropy, urbánní dějiny, formování identit, paměť a kulturní dědictví.
Instituce:
FF UK, odborný asistent, 2016–dosud
FF UK, externí vyučující, 2012–2016
FF UK, vědecký pracovník, 2008–2011
Odborné zaměření:
Moderní městská společnost v perspektivě kulturně-sociálních a intelektuálních dějin. Malá města a regionalismus v meziválečné střední Evropě. Reprezentace a využívání městské minulosti.
Publikace:
Jaroslav IRA, Displaying city and nation in the Prague City Museum (1883–1938), in: Museum History Journal 15, 2022, s. 33–56;
Jaroslav IRA, Rethinking the Genre: Urban Biographies as Means of Creating Critical Public Spheres, in: UH 48, 2021, s. 162–178;
Jaroslav IRA – Jiří JANÁČ (edd.), Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities, Praha 2018;
Jaroslav IRA, Používání a zneužívání poznámek pod čarou, in: Dějiny–Teorie–Kritika 13, 2016, s. 285–299; 
Jaroslav IRA – Jan de JONG – Imre TERAFÁS (edd.), Identity, Nation, City: Perspectives from the TEMA Network, Budapest 2015;
Jaroslav IRA, Město, in: Lucie Storchová a kol., Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014, s. 338–355;
Jaroslav IRA, Topografie paměti: Reálná a imaginární místa kulturního vzpomínání, in: Lenka Řezníková a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Praha 2014, s. 55–88;
Jaroslav IRA, Paměť v národní a transnacionální perspektivě, in: Lenka Řezníková a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Praha 2014, s. 347–383.