Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Datum narození:
7. 10. 1977
Místo narození:
Liberec
Hlavní pracoviště:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie
Vysoká škola:
UK, Ph.D., 2013
UJEP, Mgr., 2004
Biogram:

Instituce:
Collegium Bohemicum, kurátor sbírky, 2016–dosud
FF UJEP, odborný asistent, 2010–dosud
Muzeum města Ústí nad Labem, historik, kurátor, 2007–dosud
Odborné zaměření:
Hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století. Dějiny Němců v českých zemích.
Publikace:
Tomáš OKURKA, Divadlo svobody v době nesvobody. Činoherní studio v Ústí nad Labem v období tzv. normalizace, in: Jaroslav Rokoský – Martin Veselý (edd.), Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989), Ústí nad Labem – Brno 2018, s. 463–495;
Miloslava MELANOVÁ – Tomáš OKURKA, Historie výstavy, in: Anna Habánová (ed.), 1906. Německočeská výstava Liberec = deutschböhmische Ausstellung Reichenberg, Liberec 2016, s. 14–63;
Tomáš OKURKA, Průmysl, in: Anna Habánová (ed.), 1906. Německočeská výstava Liberec = deutschböhmische Ausstellung Reichenberg, Liberec 2016, s. 64–89;
Tomáš OKURKA, „Vynikající hospodářský a národní čin". Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891–1914. Aktéři a jejich motivace, Ústí nad Labem – Praha 2016;
Tomáš OKURKA, Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891–1914, in: Aleš Zářický – Petr Kadlec – Michaela Závodná (edd.), X. sjezd českých historiků Ostrava 14.–16. 9. 2011, sv. IV., Ostrava 2015, s. 131–139;
Tomáš OKURKA, „Witness to the Momentous Significance of German Labour in Bohemia". Exhibitions in the German-speaking Regions of Bohemia before the First World War, in: Marta Filipová (ed.), Cultures of International Exhibitions 1840–1940. Great Exhibitions in the Margins, Farnham 2015, s. 91–111;
Tomáš OKURKA, Českoněmecká výstava v Liberci 1906, in: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011, s. 309–326;
Tomáš OKURKA, Průmyslové a živnostenské výstavy v severních a severozápadních Čechách před 1. světovou válkou, in: Marcela Oubrechtová – Václav Zeman (edd.), Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011, s. 118–133;
Václav HOUFEK – Tomáš OKURKA, Německé muzejnictví a výstavnictví v Čechách, in: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (edd.), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011, s. 195–234.