Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.

Datum narození:
12. 1. 1987
Místo narození:
Písek
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
MU, Mezinárodní vztahy, 2016
Faculty of Arts, Ben-Gurion University of the Negev, Izrael, Blízkovýchodní studia (M.A.), 2011
FSS MU, Mezinárodní vztahy (Mgr.), 2010
Biogram:
V roce 2017 působila jako Visting professor na Faculty of Arts, University of Nebraska-Lincoln v USA.
Instituce:
ÚSD AV ČR, výzkumná pracovnice, 2021–dosud
MENDELU, odborná asistentka, 2012–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny mezinárodních vztahů. Studená válka. Československá diplomacie. Arabsko-izraelský konflikt. Moderní dějiny. Antisemitismus. Blízký východ.
Publikace:
Eva TATEROVÁ, Anti-Semitism in the Czech Republic, in: Sabrina P. Ramet – Vladimir Ðorđević – Christine M. Hassenstab (edd.), Civic and Uncivic Values in the Czech Republic: Value Transformation, Politics, Education, and Gender Equality, Cham 2022, s. 213–239;
Eva TATEROVÁ, Proměny přístupu československé diplomacie k arabsko-izraelskému konfliktu v letech 1948–1967, in: MV 57, 2022, s. 43–77;
Eva TATEROVÁ, The Prisoners of Prague: Mordechai Oren and Shimon Orenstein's Imprisonments as a Breaking Moment in Diplomatic Relations between Czechoslovakia and Israel in the 1950s, in: SHN 25, 2021, s. 423–438;
Eva TATEROVÁ, Československo a Blízký východ ve studenoválečné době: Šestidenní válka 1967, in: Monika Kabešová – Matěj Bekera – Pavlína Parchanská a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII., Hradec Králové 2019, s. 243–253;
Eva TATEROVÁ, Československá diplomacie a příčiny rozpadu spojenectví s Izraelem, in: SHB 65, 2018, s. 121–134;
Eva TATEROVÁ, Přístup československé diplomacie k Izraeli v letech 1960–1967, in: 66, 2018, s. 671–700;
Eva TATEROVÁ, Československá diplomacie a Izrael v letech 1948–1967, Brno 2017;
Eva TATEROVÁ, Československá zahraniční politika vůči Izraeli v první polovině padesátých let 20. století, in: MV 51, 2016, s. 52–72;
Eva TATEROVÁ – Marcela URBANÍKOVÁ, The Trends in anti-Semitism in the Czech Republic 2004–2014, in: Journal of Education Culture and Society 7, 2016, s. 355–363;
Martina KARKULÍKOVÁ – Eva TATEROVÁ, Přístup OSN k hrozbě globálního terorismu: případové studie Al-Kájdy a Islámského státu, in: Rexter 14, 2016, s. 29–54;
Eva TATEROVÁ, Aktivity radikální pravicové sionistické skupiny Království izraelské v kontextu československoizraelských vztahů v 50. letech 20. století, in: Rexter 13, 2015, s. 1–24;
Eva TATEROVÁ, Dopady arabských revolucí na regionální stabilitu Blízkého východu a severní Afriky, in: Viktorie Klímová – Vladimír Žítek (edd.), XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků, Brno 2015, s. 774–779;
Eva TATEROVÁ – Samuel A. DARKWAH, Is Israeli-Palestinian Conflict a Clash of Civilization? Samuel P. Huntington's Theory Challenged, in: Rexter 12, 2014, s. 20–41;
Eva TATEROVÁ, Kořeny a vývoj antiamerikanismu v Íránu a Saúdské Arábii během studené války, in: Obrana a strategie 10, 2010, s. 71–88.