Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Niklas Perzi, MAS

Datum narození:
30. 8. 1970
Místo narození:
Waidhofen/Thaya, Dolní Rakousy
Hlavní pracoviště:
Zentrum für historische Migrationsforschung, ZhMF
Vysoká škola:
Univerzita Vídeň, Doktorandské studium (PhD.), Východní dějiny, 2022
Univerzita Vídeň, Postgraduální studium, Public relations, 2002
Univerzita Vídeň, Dějiny, Východní dějiny, 1998
Biogram:
Od roku 1992 výzkumné, výstavní a publikační projekty o rakousko-české historii.
V letech 2015–2018 byl projektovým koordinátorem projektu „Sousedé".
Přes 30 vědeckých článků a monografií, editor sborníků, hlavní přispěvatel na Dolnorakouské zemské výstavě 2009 „Rakousko-Česko. Rozdělení-Odloučení-spojení“, kurátor výstavy „Pomalu se to lepšilo...“.
Od roku 2009 členem Stálé konference rakouských a českých historiků o společném kulturním dědictví (SKÖTH/SK).
Instituce:
Institut für Geschichte vom Ländlichen Raum, Zentrum für (historische) Migrationsforschung (IGLR. ZhMF), vědecký pracovník, 2012–dosud
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung (INZ), vědecký pracovník, 2015–2018
Waldviertel Akademie, vědecký vedoucí, 1998–2012
Odborné zaměření:
Odsun Němců z Československa a jejich přijetí v Rakousku. Bezpečnostní aparát (policie a četnictvo) v Protektorátu Čechy a Morava. Sociální, kulturní a každodenní dějiny v Rakousku a Československu v 70. letech 20. století.
Publikace:
Gerald SPRENGNAGEL – Niklas PERZI – Michal STEHLÍK (edd.), Die Kreisky Jahre in Österreich und die Normalisierungsepoche in der ČSSR, Wien 2020;
Niklas PERZI – Hildegard SCHMOLLER – Ota KONRÁD – Václav ŠMIDRKAL (edd.), Sousedé. Česko-rakouské dějiny, Praha 2020;
Niklas PERZI – Hildegard SCHMOLLER – Ota KONRÁD – Václav ŠMIDRKAL (edd.), Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch, Weitra 2019;
Niklas PERZI, „Také on stál na stráží na svobodu a nezávislost Německé říše", in: Miroslav Kunštát – Miroslav Šebek – Hildegard Schmoller (edd.), Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933–1948, Praha 2018, s. 99–122;
Niklas PERZI, „Auch er standen Posten für die Freiheit und Unabhängigkeit Großdeutschlands“: Die heimischen (tschechischen) Sicherheitskräfte im Protektorat Böhmen und Mähren im Widerstreit der Loyalitäten, in: Miroslav Kunštát – Miroslav Šebek – Hildegard Schmoller (edd.), Krise, Krieg und Neuanfang – Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933–1948, Wien 2017, s. 95–118;
Dieter BACHER – Niklas PERZI, Die Chance auf eine neue Heimat. Zwangsarbeiter, DPs und Vertriebene auf dem Gebiet der Republik Österreich, in: Börries Kuzmany – Rita Garstenauer (edd.), Aufnahmeland Österreich. Über den Umgang mit Massenflucht seit dem 18. Jahrhundert, Wien 2017, s. 175–205;
Martin BAUER – Rita GARSTENAUER – Niklas PERZI – Martin RESCH, Von Mähren nach Hürm. Tschechische Migration und Remigration in der Region Hürm zwischen 1890 und 1930, St.Pölten 2017;
Niklas PERZI, Aufnahme und Abschub. Die Sudetendeutschen in Niederösterreich 1945/46, in: Jahrbuch für Niederösterreichische Landesgeschichte 82, 2016, s. 135–234;
Hanns HAAS – David KOVAŘÍK – Sandra KREISSLOVÁ – Niklas PERZI et al., So nah, so fern. Menschen im Waldviertel und in Südböhmen 1945–1989, Weitra 2012;
Niklas PERZI – David KOVAŘÍK a kol., Tak blízcí, a přece tak vzdálení. Lidé v jižních Čechách a ve Waldviertel 1945–1989, Jindřichův Hradec 2012;
DAVID SCHRIFFL – Niklas PERZI (edd.), Schlaglichter auf die Geschichte der böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert: ausgewählte Ergebnisse zu den Österreichisch-Tschechischen Historikertagen 2006 und 2008, Wien–Berlin–Münster 2011.