Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Petra Vokáčová, Ph.D.

Datum narození:
27. 12. 1975
Místo narození:
České Budějovice
Hlavní pracoviště:
Archiv hlavního města Prahy
Pracoviště:
Oddělení fondů novodobé správy
Vysoká škola:
FF MU, Historie: české dějiny (Ph.D.), 2008
FF MU, Německý jazyk a literatura, 2002
FF MU, Historie–muzeologie (Mgr.), 2000
Biogram:
V letech 2000 a 2001 získala stipendia DAAD na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg a roku 2002 stipendium ÖAD na Universität Wien.
V letech 2001–2009 byla členkou České společnosti pro výzkum 18. století a v letech 2002–2010 členkou rakouského Institutu für die Erforschung der Frühen Neuzeit.
Je držitelkou Ceny Miroslava Ivanova za knihu Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka (2015).
Instituce:
AHMP, archivářka–specialistka, 2002–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny českých zemí a habsburské monarchie v 17. – 19. století. Vláda Leopolda I., Josefa I. a Karla VI. Společnost a cestování panovnického dvora. Život šlechty, zejména utváření jejích politických kariér. Praha v době baroka a za prusko-rakouské války 1866.
Publikace:
Petra VOKÁČOVÁ, Johann Wenzel Wratislaw von Mitrowitz – Diplomat of Three Emperors, in: Petr Pavelec – Martin Gaži – Milena Hajná (edd.), The Nobility of the Czech Lands on the Chessboard of European Diplomacy, České Budějovice 2022, s. 416–432;
Petra VOKÁČOVÁ, Pražské svatojánské lodní hudby osmnáctého století. Hledání v městském archivu, in: DP 40, 2021, s. 379–392;
Petra VOKÁČOVÁ, The Bohemian Coronation of Charles VI and Its Hidden Message, in: Klaas Van Gelder (ed.), More Than Mere Spectacle. Coronations and Inaugurations in the Habsburg Monarchy during the Eighteenth & Nineteenth Centuries, New York – Oxford 2021, s. 143–167;
Václav BŮŽEK – Rostislav SMÍŠEK (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017;
Petra VOKÁČOVÁ, Jan Václav Vratislav z Mitrovic. Diplomat ve službách tří habsburských císařů, in: DaS 37, 2015, s. 16–18;
Petra VOKÁČOVÁ, Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014.