Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.

Datum narození:
27. 12. 1962
Místo narození:
Benešov
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny, 2007
FF UK, Český jazyk – dějepis, 1987
Biogram:
Od roku 1992 pracuje v MÚA AV ČR, kde se věnuje moderním českým politickým a kulturním dějinám.
Je autorkou odborných monografií, studií a editorkou historických dokumentů.
Podílí se i na popularizaci vědy (např. při přípravě výstav či dokumentárních filmů).
Instituce:
MÚA AV ČR, vedoucí oddělení sociálních a kulturních dějin, 2019–dosud
MÚA AV ČR, vědecká pracovnice, 1996–dosud
Ústav T. G. Masaryka, archivářka, 1992–1996
Odborné zaměření:
České moderní dějiny. První světová válka. Československý odboj a exil. Krajané v USA. Meziválečné Československo. Problematika paměti. Edice dokumentů.
Publikace:
Dagmar HÁJKOVÁ – Martin KLEČACKÝ, Kriegsgefangenenlager in Böhmen bzw. auf dem Territorium des heutigen Tschechiens im Ersten Weltkrieg. Geschichte und Gedenken, in: Verena Moritz – Julia Walleczek-Fritz (edd.), Kriegsgefangenschaft in Österreich-Ungarn 1914–1918. Historiographien, Kontext, Themen, Wien 2022, s. 253–268;
Dagmar HÁJKOVÁ – Jitka JINDŘIŠKOVÁ (edd.), Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek II. (1916), Praha 2021;
Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK – Lukáš ROUS (edd.), T. G. M. v kostce, Praha 2020;
Dagmar HÁJKOVÁ, Remembering Franz Ferdinand and Sarajevo in interwar Czechoslovakia, in: Mark Cornwall (ed.), Sarajevo 1914. Sparking the First World War, London 2020, s. 274–291;
Dagmar HÁJKOVÁ – Svatopluk Herc – Jitka JINDŘIŠKOVÁ (edd.), Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881–1915), Praha 2020;
Eva HAJDINOVÁ – Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HELAN – Francesco CACCAMO – Jitka JONOVÁ (edd.), Československo a svatý stolec IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1928–1934), Praha 2020; 
Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK (edd.), Republika československá 1918–1939, Praha 2018;
Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK – Vojtěch KESSLER – Miroslav MICHELA (edd.), Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Praha 2018;
Dagmar HÁJKOVÁ, Der Tod im Hotel Metropol. Hätte der Zusammenbruch Österreich-Ungarns durch den Tod von Masaryk abgewendet werden können?, in: Isabel Kranz (ed.), Was wäre wenn? Alternative Gegenwarten und Zukunftsprojektionen um 1914, Paderborn 2017, s. 161–176;
Dagmar HÁJKOVÁ – Helena KOKEŠOVÁ (edd.), Dívčí deníky Zdenky Kaizlové z let 1909–1919, Praha 2016;
Dagmar HÁJKOVÁ, „Eti ljudi idut na kazn’“. Istorija roty „Nazdar“, in: G. Škundin (ed.), Pervaja mirovaja vojna: vzgljad spustja stoletie 1914 god: Ot mira k vojne, Moskva 2015, s. 547–556;
Dagmar HÁJKOVÁ – Eva HAJDINOVÁ, „Mais Paris demeure un phare…“ Influences de la France dans la vie d’Edvard et Hana Beneš avant 1919, in: Revue des études slaves 86, 2015, 449–472;
Dagmar HÁJKOVÁ, Emanuel Voska. Špionážní legenda první světové války, Praha 2014;
Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HELAN, The Quest for Balance: Attitudes of the Czechoslovak Independence Movement Abroad to the Adriatic Problem During the First World War, in: Acta Histriae 22, 2014, s. 661–676; 
Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK (edd.), Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek I (1896–1919), Praha 2014;
Dagmar HÁJKOVÁ, T. G. Masaryk: prvorepublikové utváření jeho místa v české „oficiální paměti“, in: Radka Šustrová – Ljuba Hédlová (edd.), Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti, Praha 2014, s. 163–188;
Dagmar HÁJKOVÁ – Eva KALIVODOVÁ (edd.), Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války (1915–1918), Praha 2013;
Dagmar HÁJKOVÁ – Vlasta QUAGLIATOVÁ – Richard VAŠEK (edd.), Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš. 1918–1937, Praha 2013; 
Dagmar HÁJKOVÁ, Constructing National Unity. Commemorations of Tomáš G. Masaryk´s Death, in: Střed: časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století 4, 2012, s. 33–55;
Dagmar HÁJKOVÁ, Mezi kontinenty: Proměny identit Čechů v Americe 1850–1918, in: Rudolf Kučera (ed.), Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny, Praha 2012, s. 133–158;
Dagmar HÁJKOVÁ, „Naše česká věc". Češi v Americe za první světové války, Praha 2011; 
Dagmar HÁJKOVÁ, 28. říjen a jeho podoby, in: Lucie Kostrbová – Jana Malínská (edd.), 1918: Model komplexního transformačního procesu?, Praha 2010, s. 219–232;
Dagmar HÁJKOVÁ – Nancy WINGFIELD, Czech(-oslovak) National Commemorations during the Interwar Period: Tomáš G. Masaryk and the Battle of White Mountain Avenged, in: Acta Histriae 18, 2010, s. 425–452.