Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.

Datum narození:
5. 11. 1988
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Vysoká škola:
FF UK, Moderní hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.), 2017
FF UK, Historie, 2013
FF UK, Historie, 2011
Biogram:
Profesně působil nejprve v Oblastním muzeu Praha-východ, odkud odešel v roce 2017 na MÚA AV ČR, kde dnes působí jako vědecký pracovník.
V roce 2018 se stal odborným asistentem na FF UK.
Přednáší v rámci semináře hospodářských dějin na Ústavu hospodářských a sociálních dějin.
Je autorem knihy Nástroj prospěšný, či vražedný? Proces monopolizace na trhu stavebních hmot Předlitavska a meziválečného Československa (2021).
Instituce:
ÚHSD FF UK, odborný asistent, 2018–dosud
MÚA AV ČR, vědecký pracovník, 2017–dosud
Oblastní muzeum Praha-východ, kurátor, organizátor expozice, 2015–2017
Odborné zaměření:
Dějiny podnikání. Monopolizace trhu. Dějiny vědy.
Publikace:
Martin FRANC – Tomáš GECKO – Tomáš W. PAVLIČEK, Úvod, in: Martin Franc a kol., Habitus českých vědců 1918–1968: Příklad dvou generací, Praha 2021, s. 7–19;
Martin FRANC – Tomáš GECKO, Veřejná a politická činnost vědce, in: Martin Franc a kol., Habitus českých vědců 1918–1968: Příklad dvou generací, Praha 2021, s. 278–314;
Tomáš GECKO – Kristýna KAUCKÁ, The Education System between Private Business and the State: The Antagonism and Synergies of Industrial and State Paternalism in the Vítkovice Company Town (1869–1914), in: Central European History 54, 2021, s. 61–85;
Tomáš GECKO, Na pomezí tradičních metod a digitálního světa: Korespondence T. G. Masaryka optikou síťové analýzy a prostorového obratu, in: Střed 13, 2021, s. 9–27;
Tomáš GECKO, Nástroj prospěšný, či vražedný? Proces monopolizace na trhu stavebních hmot Předlitavska a meziválečného Československa, Praha 2021;
Tomáš GECKO – Tomáš W. PAVLIČEK, Kariérní postup vědce, vztah učitele se žákem a vytváření vědeckých škol, in: Martin Franc a kol., Habitus českých vědců 1918–1968: Příklad dvou generací, Praha 2021, s. 63–118;
Tomáš GECKO, Džunjú Kitajama, in: Helena Honcoopová (ed.), Okno do staletí česko-japonských vztahů, Praha 2020, s. 51–52;
Tomáš GECKO, How the Prague School of Japanese Scholars Benefited from Technology Transfers, in: ICON: Journal of the International Committee for the History of Technology 25, 2020, s. 131–147;
Tomáš GECKO, Imitace a inovace na trhu technologií meziválečného Československa: Teoreticko-metodologická východiska výzkumu optikou business history, in: HD 35, 2020, s. 103–113;
Tomáš GECKO, Japonské sdružení při Orientálním ústavu v Praze, in: Helena Honcoopová (ed.), Okno do staletí česko-japonských vztahů, Praha 2020, s. 46–51;
Tomáš GECKO, „Kapitalismus blahobytu“ a „stát blahobytu“: Německé diskuze kapitalismu v perspektivě sociální péče o dělnictvo, in: HS 12, 2020, s. 107–119;
Tomáš GECKO – Kristýna KAUCKÁ, Z radnice do managementu: Volební klání na půdě Průmyslových závodů hlavního města Prahy (1920–1938), in: Martin Jemelka (ed.), Volby v Praze: Z dějin pražské volební kultury (1848–1945), Praha 2020, s. 149–179;
Tomáš GECKO – Martin JEMELKA, Historická korespondence T. G. Masaryka a digital humanities, in: Pavel Horák – Martin Jemelka (edd.), TGM na síti: Vědec, novinář, politik a první prezident Československa prostřednictvím networkingu, Praha 2020, s. 55–65;
Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Pavel ŽĎÁRSKÝ – Tomáš GECKO, Korespondence Aloise Musila, in: Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci „otců zakladatelů", Praha 2019;
Tomáš GECKO, Archivní prameny základem bádání? Možnosti a limity při výzkumu monopolizace československého a německého trhu s cementem (1918–1938), in: Pavel Dufek (ed.), Obchodování v srdci Evropy: o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918–1992), Praha 2019, s. 108–118;
Tomáš GECKO, Československá vědecká diplomacie v Japonsku na pozadí transferu technologií: koncepty, strategie a aktéři (1957–1968), in: Práce z dějin Akademie věd 11, 2019, s. 31–52;
Tomáš GECKO, Domy vědeckých pracovníků (Liblice, Bechyně, Tupadly a Lanna), in: Martin Franc – Věra Dvořáčková (edd.), Dějiny Československé akademie věd I: 1952–1964, Praha 2019, s. 654–673;
Tomáš GECKO, Jan Filip, in: Martin Franc – Věra Dvořáčková (edd.), Dějiny Československé akademie věd I: 1952–1964, Praha 2019, s. 386–393;
Tomáš GECKO, Jaroslav Böhm, in: Martin Franc – Věra Dvořáčková (edd.), Dějiny Československé akademie věd I: 1952–1964, Praha 2019, s. 269–277;
Tomáš GECKO, The Founding Generation of Japanese Scholars in the Czech Lands (1918–1968): Social Structure, the Academic Field, and Generational Dynamics, in: Archiv Orientální 87, 2019, s. 537–567;
Tomáš GECKO, Kartely v ekonomické diplomacii? Boj o trhy s vápnem na pozadí československo-německých hospodářských jednání (1920–1925), in: PagH 26, 2018, s. 163–174;
Tomáš GECKO, Od akciové společnosti k rodinné firmě. Úloha Maxmiliana Hergeta při zakládání cementárny v Radotíně u Prahy (1871–1874), in: Milan Hlavačka – Pavel Bek (edd.), Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018, s. 159–167;
Tomáš GECKO, Rozhovor s Prof. PhDr. Zdeňkem Jindrou, CSc. (ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin v letech 1993–1996), in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers 18, 2018, s. 40–49;
Tomáš GECKO, Competitors in the Same Boat. Business Strategies of the Leading Players on the Czechoslovak and Austrian Cement Markets (1918–1938), in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers 23, 2016, s. 76–96;
Tomáš GECKO, „Outsiderem“ na trhu s cementem. Podnikatelské strategie Sasko-české továrny na portlandský cement v Čížkovicích (1898–1918), in: ÚSH, 2016, s. 67–82;
Tomáš GECKO, „Akce Grygov". Neúspěšný pokus Baťova koncernu o průnik do cementářského průmyslu, in: HD 29, 2015, s. 37–81;
Tomáš GECKO, Kartelizace cementářského průmyslu v kontextu hospodářských krizí v období let 19011938, in: Eduard Kubů – Jindřich Soukup – Jiří Šouša (edd.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha–Ostrava 2015, s. 205–218;
Tomáš GECKO, Králův Dvůr ve stínu Perlmoosu. Konkurence a kooperace na předlitavském trhu s cementem před rokem 1918, in: Minulostí Berounska 19, 2015, s. 11–47;
Tomáš GECKO, Značka „Made in Czechoslovakia" v Zemi vycházejícího slunce: Propagační činnost první Československé republiky v meziválečném Japonsku, in: Pavel Horák – Pavel Boštík – Jaromír Karpíšek – Zbyněk Sturz (edd.), České, slovenské a československé dějiny 20. století X, Ústí nad Orlicí 2015, s. 69–76;
Tomáš GECKO, Pod bičem konkurence – vzestupy a pády krále stavebních hmot: Rudolf Barta starší (1868–1952), in: Barbora Štolleová – Drahomír Jančík (edd.), Pivo, zbraně i tvarůžky: podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014, s. 217–232;
Tomáš GECKO, Úloha českých cementáren v předlitavských kartelech, in: Minulostí Berounska 17, 2014, s. 71–105.