Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Vladimír Velešík

Datum narození:
6. 10. 1966
Místo narození:
Písek
Hlavní pracoviště:
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
Vysoká škola:
FF UPOL, Odborná historie, 1989
Biogram:
Instituce:
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, učitel, 1992–dosud
ZŠ Hradec nad Svitavou, učitel, 1990–1992
Odborné zaměření:
Regionální dějiny Táborska, Poličska, Svitavska a Českotřebovska v novověku.
Publikace:
Vladimír VELEŠÍK – Vladimír VELEŠÍK ml., 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Baníně (1889–2019), Banín 2019;
Vladimír VELEŠÍK – Vladimír VELEŠÍK ml., Bystré. Město dobrých rodáků, Bystré 2019;
Vladimír VELEŠÍK – Vladimír VELEŠÍK ml., Chrastavec a Půlpecen. Příběh malé obce, Chrastavec 2018;
Vladimír VELEŠÍK, Vily v Brněnci a Půlpecnu, in: Jaromír Hanák (ed.), Rodinné domy Lőw-Beerů. Brněnec–Brno–Půlpecen–Svitávka, Brno 2016, s. 26–37;
Vladimír VELEŠÍK, Vily ve Svitávce, in: Jaromír Hanák (ed.), Rodinné domy Lőw-Beerů. Brněnec–Brno–Půlpecen–Svitávka, Brno 2016, s. 10–25;
Radoslav FIKEJZ – Vladimír VELEŠÍK, Kronika města Svitavy 2006–2015, Svitavy 2016;
Dagmar ČERNOUŠKOVÁ – Petra SVOBODOVÁ – Vladimír VELEŠÍK ml. – Vladimír VELEŠÍK, Lőw-Beerovy vily a historie jedné podnikatelské rodiny, Boskovice–Svitavy 2014;
Vladimír VELEŠÍK – Vladimír VELEŠÍK ml., Lavičné. Střípky z historie obce, Lavičné 2013;
Vladimír VELEŠÍK – Vladimír VELEŠÍK ml., Banín. 720 let malé obce na česko-moravském pomezí, Banín 2011.