Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. et Mgr. Terezie Hlaváčková

Datum narození:
27. 3. 1991
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Národní filmový archiv
Vysoká škola:
JU, Učitelství pro střední školy (dějepis – český jazyk), 2018
UK, Dějiny evropské kultury, 2015
Biogram:
V roce 2017 nastoupila do NFA na pozici archivářky do Oddělení filmových sbírek, kde se zabývá problematikou filmových materiálů (včetně rekonstrukcí filmových děl).
Je jednou z lektorek Kurzu pro promítače.
Předmětem jejího badatelského zájmu je analyzování propagandistických jevů a jejich následná interpretace ve filmové tvorbě. 
Instituce:
NFA, zástupce vedoucí Oddělní filmových sbírek; archivářka, 2017–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny filmu. Komunismus. 20. století. Moderní dějiny. Česká kinematografie. Církevní dějiny. Filmové materiály. Restaurování.
Publikace:
Terezie HLAVÁČKOVÁ, Církev v českém hraném filmu v letech 1948–1953, in: Monika Horsáková (ed.), Média–Dějiny–Společnost: Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy, Opava 2021, s. 20–37.