Lexikon historiků a historiček 2022

Petr Roubal, Ph.D.

Datum narození:
25. 11. 1975
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Vysoká škola:
Central European University, Comparative History, 2007
University of Cambridge, Social Anthropology, 2002
Biogram:
V současné době vede na ÚSD Pracovní skupinu pro urbánní dějiny.
Je autorem knihy Československé spartakiády (Magnesia Litera 2016, anglický překlad 2019).
Zabýval se otázkami post-komunistické transformace, zejména politikou paměti, prosazení neoliberalismu a Federálním shromážděním 1989–1992 (knihy Rozděleni minulostí; Starý pes, nové kousky).
V poslední době se věnuje zejména dějinám pražského poválečného městského plánování.
Instituce:
ÚSD AV ČR, vědecký pracovník, 2008–dosud
Odborné zaměření:
Kulturní a sociální dějiny státního socialismu a post-socialismu. Dějiny poválečné Prahy. Dějiny městského plánování.
Publikace:
Petr ROUBAL, The Battle of Žižkov: Urban Planners’ Transition from Heritage Protection to Neoliberal Discursive Planning, in: Journal of Urban History 47, 2021, s. 495–510;
Petr ROUBAL, Plánování Prahy v 80.–90. letech. Sebedestrukce urbanistické expertizy, in: Michal Kopeček (ed.), Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu v Československu, Praha 2019, s. 315–354;
Petr ROUBAL, Spartakiads. The Politics of Physical Culture in Communist Czechoslovakia, Praha 2019;
Petr ROUBAL, The Crisis of Modern Urbanism under the Socialist Rule: Case Study of the Prague Urban Planning between the 1960s and 1980s, in: Czech Journal of Contemporary History 6, 2018, s. 100–124;
Petr ROUBAL, Krize urbanistické moderny v socialismu. Případ plánování Prahy od šedesátých do osmdesátých let 20. století, in: SD 24, 2017, s. 335–360;
Petr ROUBAL, Československé spartakiády, Praha 2016;
Petr ROUBAL, Anti-Communism of the Future. Czech Post-Dissident Neoconservaties in Post-Communist Transformation, in: Michal Kopeček – Piotr Wciślik (edd.), Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989, Budapest 2015, s. 171–200;
Petr ROUBAL, Revolution by the law: Transformation of the Czechoslovak Federal Assembly 1989–1990, in: Prispevki za novejšo zgodovino / Contributions to Contemporary History 55, 2015, s. 60–83;
Petr ROUBAL, Tělo národa: Československá spartakiáda z pohledu genderu, in: Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (edd.), Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948–1989, Praha 2015, s. 321–349;
Petr ROUBAL, The body of the nation. The Czechoslovak Spartakiades from a gender perspective, in: Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (edd.), The Politics of Gender Culture under State Socialism: An Expropriated Voice, New York 2014, s. 135–161;
Petr ROUBAL, Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury, Praha 2013;
Petr ROUBAL – Lukáš BABKA, Československo-sovětské vztahy, in: Jaroslav Pánek (ed.), Akademická encyklopedie českých dějin 3, Č/2, Praha 2012, s. 172–186;
Petr ROUBAL – Adéla GJURIČOVÁ – Michal KOPEČEK – Jiří SUK – Tomáš ZAHRADNÍČEK, Rozděleni minulostí: Vytváření politických identit v České republice po roce 1989, Praha 2011;
Petr ROUBAL, Skandální odhalení o 17. listopadu: Boj o identitu a pravdu o komunismu po roce 1989, in: DaS 33, 2011, s. 37–39.