Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Martin Zubík, Ph.D.

Datum narození:
12. 5. 1983
Místo narození:
Kolín
Hlavní pracoviště:
Národní památkový ústav (NPÚ)
Pracoviště:
ÚOP v Ústí nad Labem
Vysoká škola:
UJEP, Historické vědy – doktorské studium, obor České dějiny (Ph.D.), 2020
UJEP, Historické vědy – navazující magisterský obor Kulturně historická regionalistika se zaměřením na stavební historii (Mgr.), 2009
UJEP, Historické vědy – obor Kulturně historická regionalistika (Bc.), 2006
Biogram:
V letech 1998–2002 studoval na gymnáziu v Poděbradech.
V letech 2002–2020 studoval na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: bakalářská práce „Dějiny basketbalu v Ústí nad Labem“ (vedoucí práce PhDr. V. Kaiser), diplomová práce „Prof. Dr. Theodor Petřík (1882–1941)“ (vedoucí práce prof. Ing. arch. P. Urlich, CSc.), disertační práce „Architekt, inženýr a dělník ve stavebním procesu 19. a na počátku 20. století“ (školitel prof. Ing. arch. P. Urlich, CSc.).
Účastnil se projektů NAKI – Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa, NAKI – Společenské, kulturní a ideové transfery, ESF – Patriotismus, nacionalismus a národovectví (vzdělávací film).
Společně s Josefem Rybánským se podílel na uspořádání výstavy „Varnsdorfské kostely" (vernisáž 06/2018).
Instituce:
FF UJEP, externí pracovník KHI FF UJEP, 2010–dosud
FF UJEP, pracovník Public Relations, 2010–2016
NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, garant území, oddělení specialistů, oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů, 2008–dosud
Odborné zaměření:
Stavební historie. Dějiny moderní architektury. Dějiny Ústecka. Dějiny Ústí nad Labem. Drobné památky. Památková péče. Dějiny umění. České dějiny.
Publikace:
Jan LEIBL – Martin ZUBÍK, Drobné památky osad Lužec, Mašovice, Maškovice (okres Ústí nad Labem), in: Monumentorum Custos: Časopis pro památky severozápadních Čech 13, 2020, s. 47–66.
Jan LEIBL – Martin ZUBÍK, Drobné památky obce Mírkov a osady Blansko, in: Monumentorum Custos: Časopis pro památky severozápadních Čech 12, 2019, s. 79–95;
Jan LEIBL – Martin ZUBÍK, Drobné památky v obci Dolní Zálezly (okres Ústí nad Labem), in: Monumentorum Custos: Časopis pro památky severozápadních Čech 11, 2018, s. 53–68;
Jan LEIBL – Martin ZUBÍK, Drobné památky, sakrální i jiné, v obci Čermná (okres Ústí nad Labem), in: Monumentorum Custos: Časopis pro památky severozápadních Čech 9, 2016, s. 111–126;
Barbora VĚTROVSKÁ – Martin ZUBÍK, Zaniklé sakrální památky severních Čech 1945–1989, in: Tomáš Velímský – Kristina Kaiserová a kol., Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost, Ústí nad Labem 2015, s. 198–217;
Martin ZUBÍK, Slavné stavby Theodora Petříka, Praha 2014;
Martin ZUBÍK, „Trasa 3 Památky moderní architektury”, in: Rišlink Vladimír (ed.), Kolín: průvodce po kulturních památkách, Kolín 2013, s. 101–125;
Martin ZUBÍK, K problematice obnovy fasády zámku v Klášterci nad Ohří, in: Monumentorum Custos: Časopis pro památky severozápadních Čech 3, 2010, s. 87–90.