Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.

Datum narození:
4. 1. 1978
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
MU, Historie (Ph.D.), 2005
UK, Historie (Mgr.), 2001
Biogram:

Instituce:
FF UPa, ÚHV, odborný asistent, 2005–dosud
FHS UPa, KHV, asistent, 2004–2005
Odborné zaměření:
Dějiny Ruska v 19. a 20. století (kulturní dějiny šlechty, dějiny diplomacie, radikální pravice, antisemitismus).
Publikace:
Zbyněk VYDRA, Education and Aristocratic Childhood in Late Imperial Russia, in: Kultúrne dejiny / Culture History 12, 2021, s. 237–258;
Zbyněk VYYDRA, Exile and Soviet memoirs: Family mansions in aristocratic family memories after the Russian Revolution, in: Radmila Švaříčková-Slabáková (ed.), Family Memory: Creation, Transmission and Usage in History and Today, New York 2021, s. 162–176; 
Tomáš JIRÁNEK – Zbyněk VYDRA – Blanka ZUBÁKOVÁ, Židovský bojkot nacistického Německa, 1933–1941, Pardubice 2020;
Zbyněk VYDRA, Šlechtická usaďba v Rusku 20. století jako příklad kontinuity a diskontinuity, in: SP 3, 2020, s. 433–463;
Zbyněk VYDRA, Vospitanije i povsednevnaja žizň v aristokratičeskoj sem’je epochi Aleksandra II: graf Aleksej Aleksandrovič Bobrinskij i jego dnevnik, in: Aleksandr II (1818–2018). Dva veka v pamjati Rossii, Sankt Petěrburg 2019, s 115–129;
Zbyněk VYDRA a kol., Dějiny Ruska, Praha 2017;
Zbyněk VYDRA, British Jewry and the Attempted Boycott of Nazi Germany, 1933–1939, in: TH 21, 2017, s. 195–219;
Zbyněk VYDRA, Kulturní dějiny šlechty v pozdní éře carského Ruska – opomíjené téma historiografie?, in: SP 3, 2018, s. 773–801;
Zbyněk VYDRA, Ruská šlechta v revolučním roce 1917, in: Annales Historici Presovienses 17, 2017, s. 24–41;
Zbyněk VYDRA, Pravoslaví jako součást veřejné prezentace romanovské monarchie za Mikuláše II., in: SHB 63, 2016, s. 71–88;
Zbyněk VYDRA, People of the Past and Present. Magazine Stolitsa i usaďba, the Russian Nobility and Its Self-Presentation in the Final Years of the Tsarist Regime, in: TH 17, 2015, s. 253–279;
Zbyněk VYDRA, Únorová revoluce v Petrohradě v deníku hraběte Alexeje Bobrinského, in: SP 2, 2015, s. 387–414;
Zbyněk VYDRA, Carevič na cestě Evropou. Alexandr Nikolajevič a jeho korespondence s Mikulášem I. v letech 1838–1839, in: TH 12, 2013, s. 69–92; 
Zbyněk VYDRA, Kdo žije šťastně ve Stalinově Rusku? Propaganda a realita ve 30. letech, in: Miroslav Kouba – Dagmar Magincová – Ivo Říha (edd.), Kontexty propagandy, Pardubice 2012, s. 166–180;
Zbyněk VYDRA, Židé v předrevolučním Rusku a anglosaská historiografie: stará a nová paradigmata?, in: SP 97, 2011, s. 603–624;
Zbyněk VYDRA, Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku, Červený Kostelec 2010.