Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Datum narození:
31. 8. 1956
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
FF UK, Dějepis–filozofie, 1980
Biogram:

Instituce:
ÚSD AV ČR, výzkumný pracovník, 1994–dosud
PA ČR, katedra společenských věd, odborný asistent, 1993–1994
HIÚ AV ČR, odborný a vědecký pracovník, 1981–1993
Odborné zaměření:
České a československé dějiny po roce 1945. Vývoj politického systému a politického stranictví.
Publikace:
Jiří KOCIAN – Jaroslav PAŽOUT – Tomáš VILÍMEK – Stanislav BALÍK – Vít HLOUŠEK, Dějiny Komunistické strany Československa IV (1969–1993), Praha 2020;
Jiří KOCIAN, The Czech-Polish Relations after the Fall of the Iron Curtain, in: Dušan Janák – Tomasz Skibiński – Radosław Zenderowski (edd.), Conflict – Competitiion – Cooperation in Central Europe in the 20th and 21st Centuries. The Intricacies of the Polish-Czech Relations, Warszawa 2020, s. 159–174;
Jiří KOCIAN, Československo – stát Čechů a Slováků, in: Jiří Kocian (ed.), Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989, Praha 2019, s. 295–302;
Jakub ŠLOUF – Jiří KOCIAN, Politické strany, průmyslové dělnictvo a management, in: Dušan Janák – Stanislav Kokoška a kol., Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938–1948, Praha 2019, s. 373–405;
Jiří KOCIAN (ed.), Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989, Praha 2019;
Jiří KOCIAN, Národní fronta, in: Jiří Kocian (ed.), Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989, Praha 2019, s. 223–229;
Jiří KOCIAN, Stranicko-politický systém (1948–1989), in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd), Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek, Správa veřejná – Suché, Ostrava 2019, s. 822–828;
Jiří KOCIAN, Czechoslovakia between Two Totalitarian systems (1945–1948), in: Jaroslav Pánek – Oldřich Tůma a kol., A History of the Czech Lands, Praha 2018, s. 511–539;
Jiří KOCIAN, Československo mezi dvěma totalitami (1945–1948), in: Jaroslav Pánek – Oldřich Tůma a kol., Dějiny českých zemí, Praha 2018, s. 477–502;
Jiří KOCIAN, Jan Masaryk halála, in: Mitrovits Miklós (ed.), Sztálin árnyékában. A szovjet modell exportja Kelet–Közép–Európába, Budapest 2018, s. 157–177.