Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Michal Jakl

Datum narození:
4. 2. 1977
Místo narození:
Praha 4 – Podolí
Hlavní pracoviště:
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Pracoviště:
Oddělení Historického archivu a badatelny
Vysoká škola:
FF UHK, Archivnictví (Mgr.), 2014
FF UHK, Archivnictví–historie (Bc.), 2010
Biogram:
Spoluautor řady výstav Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a okolí, které se konaly v letech 2003–2019.
Od 90. let 20. století je členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze, České archivní společnosti a Společnosti přátel starožitností.
Od roku 2022 člen a následně i člen výboru ekumenického křesťanského společenství s celorepublikovou působností Logos Česká republika, z. s.
Instituce:
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Oddělení Historického archivu a badatelny, archivář, 2022–dosud
SOkA Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích, archivář, 2022
SOkA Praha-východ se sídlem v Přemyšlení, archivář, 2019–2021
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí, odborný pracovník, 2003–2018
Odborné zaměření:
Historická vlastivěda Čech. Heraldika. Rodopis. Prosopografie. Dějiny „prorocké“ literatury v raném novověku. Dějiny řemesel. Církevní dějiny. Křesťanská ikonografie. Dějiny LGBTQIA+ osob od raného novověku. Historická geografie.
Publikace:
Lenka MORÁVKOVÁ (ed.), Můj domov. Regionální učebnice Lomnicka, Semilska, Vysocka, Libuň 2020;
Michal JAKL – Václav LUKÁŠ, Vysoké nad Jizerou, in: Od Ještěda k Troskám 22 (38), 2015, s. 270–278; 
Michal JAKL, Ohlasy. Krakonoš z Vysokého od „Vincencu“, in: Krkonoše – Jizerské hory 48, 2015, s. 6–7;
Michal JAKL, Znak vysockých ševců, in: Miroslava Štýbrová (ed.), Obuv v historii 2014, Zlín 2015, s. 106–110;
Michal JAKL, Bačkoráři na Vysočtě, in: Miroslava Štýbrová (ed.), Obuv v historii 2010, Zlín 2012, s. 48–54;
Kristián RICHTERA  – Michal JAKL, O jmenovci Josefa Šíra (rodáku křížlickém), též učiteli, se kterým býval J. Š. často zaměňován, in: Jana Šustová – Kristián Richtera (edd.), Josef Šír a rod Šírův v Podkrkonoší, 1. díl, Praha 2010, s. 51–52.