Lexikon historiků a historiček 2022

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

Datum narození:
6. 3. 1949
Místo narození:
Karviná
Hlavní pracoviště:
Zeměměřický úřad
Pracoviště:
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Vysoká škola:
Geografický ústav MU, Doktorský, 2005
UJEP v Brně, Doktorský, 1974
UJEP v Brně, Magisterský, 1972
Biogram:
Působil jako komunální politik v Hradci nad Moravicí.
Byl významným hybatelem vzniku a existence městského muzea a galerie v Hradci nad Moravicí.
Podílel se na činnosti Matice slezské.
Přednášel na řadě konferencí a symposií.
Byl Sběratelem map, pohlednic a jiných kuriosit s kartografickými náměty.
Pořádal archivní výstavy map.
Zásadní spoluautor 20. sv. Historického atlasu měst České republiky věnovaného roku 2009 Opavě.
V letech 2014–2016 tvořil blog Staré mapy Česka (https://www.staremapyceska.cz/), kde rozebíral původ, účel a obsah map a uveřejňoval zajímavosti ze světa starých i současných map, plánů, atlasů a glóbů.
Od roku 2021 je čestným členem České kartografické společnosti.
Doktor Tomáš Grim zemřel 21. ledna 2022.
Instituce:
Zeměměřický úřad v Praze, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, archivář, výzkumný a vývojový pracovník, 2016–2021
Zeměměřický úřad v Praze, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, archivář, zástupce vedoucího archivu, 2006–2016
Zeměměřický úřad v Opavě, vedoucí Oddělení sběru dat ZABAGED, 2004–2006
Geodézie, n. p. v Opavě (následně Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj v Opavě), vedoucí kartografického oddělení (následně kartografického a reprodukčního oddělení, 1976–2001), zástupce vedoucího odboru (2001–2004), 1976–2004
Geodézie, n. p. v Opavě, vedoucí úseku reprodukčního oddělení, 1972–1976
Odborné zaměření:
Kartografie. Dějiny kartografie. Dějiny starých map. Historická geografie. Popularizace dějin starých map a kartografie. Historická vlastivěda Slezska. Historická vlastivěda Hradce nad Moravicí. Historická vlastivěda Opavska. Historická vlastivěda Hlučínska.
Publikace:
Tomáš GRIM, Hraniční změny po roce 1918 ve světle soudobých map, in: Eva Semotanová (ed.), Hranice v krajinách, Praha 2020, s. 347–355;
Tomáš GRIM, Mapa Slezska z první poloviny 18. století ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru – Zeměměřického ústavu v Praze, in: Alena Císařová Smítková (ed.), Kráčel krajem poutník..., Praha 2020, s. 45–52;
Tomáš GRIM, Mapa státu československého. Svědectví z doby utváření hranic nově vzniklé republiky, in: VLSSM 44, 2018, s. 5–6;
Tomáš GRIM, Schematické fyzické mapy Jana Přibyly, in: Z dějin geodézie a kartografie, sv. 19, 2018, s. 72–76;
Tomáš GRIM, Neúřední mapy československých územních požadavků z let 1945 a 1946, in: Z dějin geodézie a kartografie, sv. 18, 2016, s. 140–154;
Tomáš GRIM, Slezský kartograf Jan Přibyla – tvůrce hospodářských map Československa, in: VLSSM 42, 2016, s. 20–24; 
Tomáš GRIM, Slezský kartograf Jan Přibyla. Tvůrce hospodářských map Československa v první polovině 20. století, Praha 2015; 
Tomáš GRIM, Československo a Česko na mapových pohlednicích. Československý a český stát ve 20. a 21. století, Praha 2014;
Tomáš GRIM, Slezský kartograf Jan Přibyla, in: Z dějin geodézie a kartografie, sv. 17, 2014, s. 227–244;
Tomáš GRIM, Vývoj státních hranic v Českém Slezsku, in: Opava – město na hranici 8, 2014, s. 16–22; 
Tomáš GRIM, Hlučínsko na starých mapách, in: Eva Chodějovská – Robert Šimůnek – Dušan Adam (edd.), Krajina jako historické jeviště, Praha 2012, s. 185–197;
Tomáš GRIM, Staré plány a veduty Prahy do roku 1850. Ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, Praha 2012;
Tomáš GRIM – Pavel KLADIWA (edd.), Sborník. Stanovení hranic Hlučínska po I. světové válce. Obtížná integrace Hlučínska do Republiky československé, Hlučín 2010;
Pavla KOSTKOVÁ – Jitka ŘÍMALOVÁ – Tomáš GRIM – Miroslav KRONUS, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Central Archives of Surveying, Mapping and Cadastre. Das Zentralarchiv für Landesvermessung und Kataster, Praha 2010.