Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. et Mgr. Klára Andresová

Datum narození:
11. 3. 1989
Místo narození:
Hradec Králové
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Informační věda (Ph.D.)
FF UK, České raně novověké dějiny (Mgr.), 2015
FF UK, Informační studia a knihovnictví (Mgr.), 2014
FF UK, Historie (Bc.), 2011
Biogram:
Během studia absolvovala několik zahraničních výjezdů: 2017 Le Mans (letní škola Bibliotheca digitalis: Reconstitution of Early Modern Cultural Networks From Primary Source to Data); 2018 Vídeň, Budapešť, Varšava a Kórnik; 2019 Oxford; St Andrews (6–7/2016); Oxford (7–8/2017); Vídeň (10–11/2021); Oxford (10–11/2022).
Je členkou v odborných společnostech a komisích: zakládající členka SVDV; v letech 2018–2020 byla členkou grantové komise VISK 7 Národní program digitalizace a dlouhodobé archivace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS.
Další odborné zájmy a aktivity: popularizace historie, reenactment.
Instituce:
HIÚ AV ČR, doktorandka, 2019–dosud
Knihovna VHÚ, správkyně starého fondu knihovny, 2014–2019
1. LF UK, Ústav vědeckých informací, vedoucí knihovědného oddělení, 2015–2018
NPÚ, Státní zámek Hrádek u Nechanic, průvodkyně, 2009–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny vojenství v raném novověku. Vojenská každodennost. Knižní kultura s vojenskou tématikou. Dějiny knihoven. Dějiny vědy a techniky. Experimentální archeologie.
Publikace:
Klára ANDRESOVÁ SKOUPÁ, Ordinary Soldiers of the Estates’ Army: Overlooked Participants in the First Phase of the Thirty Years’ War, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618–1620: Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 201–220; 
Klára ANDRESOVÁ, Česká vojenská příručka z roku 1618, in: Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 65, 2020, s. 44–52; 
Klára ANDRESOVÁ SKOUPÁ, How to build a redoubt? Instructions from military manuals of the Thirty Years’ War, in: Pavel Drnovský – Petr Hejhal (edd.), Archaeology of Conflicts, Červený Kostelec 2020, s. 83–98; 
Klára ANDRESOVÁ, Fortifikační příručky raného novověku ve střední Evropě, in: Husitský Tábor, sv. 23–24, 2019, s. 9–28; 
Klára ANDRESOVÁ, Military Camps in Military Manuals, in: Alexander Wilkinson – Graeme Kemp (edd.), Negotiating Conflict and Controversy in the Early Modern Book World, Leiden 2019, s. 163–177;
Klára ANDRESOVÁ, Šíření myšlenek raně novověké revoluce ve vojenství do střední Evropy prostřednictvím vojenských příruček Johanna Jacobiho von Wallhausena, in: Lucie Heilandová – Jindra Pavelková (edd.), Knížky naučení všelikého, Brno 2019, s. 49–68; 
Klára ANDRESOVÁ, Women and Children in the Military Camps of the Thirty Years’ War, in: HDem 43, 2019, s. 21–46; 
Klára ANDRESOVÁ, Vojenské příručky raného novověku jako předmět výzkumu historiografie vojenství a knihovědy: Tisky středovýchodní Evropy v kontextu evropské produkce, in: Vojenská história 22, 2018, s. 61–80;
Klára ANDRESOVÁ, Frontispisy a ryté titulní listy vojenských příruček první poloviny 17. století ve fondu Knihovny Vojenského historického ústavu v Praze, in: Knihy a dějiny 23, 2016, s. 147–164; 
Klára ANDRESOVÁ, Provenienční průzkum zámecké knihovny na Hrádku u Nechanic, in: Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation 75, 2015, s. 168–175.