Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jiří Louda

Datum narození:
6. 2. 1977
Místo narození:
Vrchlabí
Hlavní pracoviště:
Správa KRNAP – Krkonošské muzeum
Vysoká škola:
UHK, Historie (Mgr.), 2008
UHK, Archivnictví–PVH (Bc.), 2000
Biogram:
Vystudoval gymnázium ve Vrchlabí.
V roce 1996 nastoupil do Krkonošského muzea na pozici odborného pracovníka – historika, posléze se stal zástupcem vedoucího.
Studia dokončil na FHS a FF UHK při zaměstnání.
V muzeu působí jako kurátor sbírkových fondů, je autorem časových i stálých výstav.
Přispívá do regionálního tisku a je aktivní v památkové péči.
Pracuje v redakčních radách odborných periodik Krkonoše–Podkrkonoší a Z Českého Ráje a Podkrkonoší.
Instituce:
HIÚ AV ČR, odborný projektový pracovník, 2020–2022
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, odborní pracovník, historik, 1996–dosud
Odborné zaměření:
Regionální dějiny Krkonoš a Podkrkonoší. Lidová architektura. Dějiny evangelíků.
Publikace:
Jiří LOUDA – Eva CHODĚJOVSKÁ, Morzinové a utváření kulturní krajiny ve středních Krkonoších a v Podkrkonoší, in: Eva Chodějovská a kol., Krajina v rukou barokního člověka, lidé a krajina 16.–18. století na východě Čech, Josefov 2020, s. 152–173;
Roman REIL – Václav HORÁK – Martin KUBÁSEK – Jiří LOUDA – Ladislav SVATOŠ – Pavel ZAHRDNÍK, Lánov a Dolní Lánov aneb jak plynou dějiny v údolí Malého Labe, Lánov – Dolní Lánov 2020;
Roman REIL – Jiří LOUDA – Vlastimil MÁLEK – Ondřej VAŠATA – Aleš SUK, Dolní Branná: Procházka dějinami obce v údolí Sovinky, Dolní Branná 2019;
Jan LUŠTINEC – Jiří LOUDA, Církevní památky Krkonoš, Vrchlabí 2015;
Jiří LOUDA – Petra SEVERÝNOVÁ, Kryštof Gendorf, Vrchlabí 2015;
Anna BOBER-TUBAJ – Libor DUŠEK – Barbara GLINKOWSKA – Johanna KUTSCHERA – Jiří LOUDA – Tadeus ORAWIEC – Oldřich PALATA, Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w. / Boleslavecká umělecká keramika 18. a 19. století, vybrané typy dekoru v českých, polských a německých sbírkách, Bolesławiec – Jelenia Góra 2014;
Miloslav BARTOŠ – Pavel KLIMEŠ – Jiří LOUDA, Nejstarší obrazová mapa Krkonoš, Vrchlabí 2012.