Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. František Jirásko

Datum narození:
23. 8. 1933
Místo narození:
Chudonice
Vysoká škola:
VŠ pedagogická v Hradci Králové, Dějepis – český jazyk, 1978
Biogram:
Vystudoval pedagogické gymnázium v Hradci Králové.
Od roku 1951 působil jako učitel, posléze ředitel různých ZŠ v Krkonoších (zejména v letech 1972–1990 v Lánově).
Vysokoškolský diplom získal při zaměstnání na VŠ pedagogické v Hradci Králové v roce 1978.
Byl publikačně velmi aktivní v regionálním vlastivědném tisku a po roce 1990 publikoval též v odborných periodikách.
Angažoval se v pěstování česko-polských vztahů.
Mgr. František Jirásko zemřel 10. července 2020.
Odborné zaměření:
Regionální dějiny. Dějiny evangelíků. Národní obrození. Dějiny Slezska.
Publikace:
František JIRÁSKO, Toulky podkrkonošskou minulostí, Vrchlabí 2021;
František JIRÁSKO, Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století, Liberec 2018;
František JIRÁSKO, Josef Jungmann, jeho přátelé u nás a Krkonoše, in: Krkonoše – Podkrkonoší: vlastivědný sborník 22, 2016, s. 147–153;
František JIRÁSKO, Vlastivědné snahy na Vrchlabsku a Hostinsku a učitelstvo (Němci a Češi), in: Krkonoše – Podkrkonoší: vlastivědný sborník 22, 2016, s. 155–169;
František JIRÁSKO, Prosečné v dějinách na horním Labi, Zlín 2014;
František JIRÁSKO, Zlá léta na vlčicko-sejfském panství a vzpoura proti robotě roku 1807, in: Krkonoše – Podkrkonoší: vlastivědný sborník 21, 2013, s. 147–159;
František JIRÁSKO, Světečtí z Černčic, zvláště schwarzenberští úředníci Petr Kašpar a Jan Václav, in: Krkonoše – Podkrkonoší: vlastivědný sborník 20, 2012, s. 199–213;
František JIRÁSKO, Antonín Kotík a jeho Pláč Koruny české, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka 24, 2011, s. 219–232;
František JIRÁSKO – Martin BARTOŠ – Jiří VANCL, Krkonoše, hradba i pojítko, Lánov 2010.