Lexikon historiků a historiček 2022

Miloslav Bartoš

Datum narození:
29. 3. 1939
Místo narození:
Horní Branná
Hlavní pracoviště:
Správa KRNAP – Krkonošské muzeum
Biogram:
Vystudoval osvětovou školu a nastoupil jako osvětový pracovník ve Frýdlantu.
V roce 1961 nastoupil do Krkonošského muzea Vrchlabí jako historik a v letech 1995–2000 muzeum vedl.
V muzea pracoval jako kurátor sbírek a autor výstav a expozicí.
Hojně publikoval v regionálním vlastivědném tisku.
Po odchodu do penze v roce 2001 pracoval úkolově v SOkA v Trutnově.
Miloslav Bartoš zemřel 12. února 2019.
Instituce:
Krkonošské muzeum Správy KRNAP Vrchlabí, odborný pracovník, historik, 1961–2001
Odborné zaměření:
Regionální dějiny Krkonoš. Dějiny bud. Montánní historie.
Publikace:
Miloslav BARTOŠ, Příběh Labské boudy, Vrchlabí 2017;
Miloslav BARTOŠ, Příběh Luční boudy, Vrchlabí 2014;
Miloslav BARTOŠ – Vlastimil PILOUS, Největší povodeň v Krkonoších, Vrchlabí 2014;
Miloslav BARTOŠ, O dolování měděných rud na Kozinci u Jilemnice, in: Krkonoše – Podkrkonoší: vlastivědný sborník 21, 2013, s. 103–121;
Miloslav BARTOŠ – Karel POŠMOURNÝ, Historie důlního díla Panny Marie Pomocné ve Lvím dole v Krkonoších, in: Krkonoše – Podkrkonoší: vlastivědný sborník 20, 2012, s. 33–41;
Miloslav BARTOŠ – Pavel KLIMEŠ – Jiří LOUDA, Nejstarší obrazová mapa Krkonoš, Vrchlabí 2012;
Miloslav BARTOŠ, Příběh Erlebachovy boudy, Vrchlabí 2011.