Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jiří Fidler, Ph.D.

Datum narození:
26. 1. 1961
Místo narození:
Rychnov nad Kněžnou
Hlavní pracoviště:
OSVČ
Vysoká škola:
FSV UK, Doktorské studium, 2011
MU – TEMPUS ES, Základy politologie (PGS), 1991
Ústav rozvoje vysokých škol Praha, Vysokoškolská pedagogika (PGS), 1988
FF UPOL, Historie, 1984
Biogram:
Po absolvování vysokoškolského studia a ZVS působil od roku 1985 jako asistent a odborný asistent na pedagogické fakultě UPOL.
V roce 1991 se stal vědeckým pracovníkem (později vědeckým tajemníkem ústavu a vedoucím oddělení ústavu) Historického ústavu Československé armády / Historického ústavu Armády České republiky / Vojenského historického ústavu v Praze.
Zároveň působil na částečný úvazek jako odborný asistent FSV UK.
Od roku 2006 je OSVČ, zabývá se publikováním monografií z oboru vojenských dějin a překlady odborné literatury.
Instituce:
FSV UK, odborný asistent, 1995–2006
VHÚ, vědecký pracovník, 1991–2004
PdF UPOL, odborný asistent, 1985–1991
Odborné zaměření:
Vojenské dějiny.
Publikace:
Jiří FIDLER, Okupace 1939, Praha 2022;
Jiří FIDLER, Kronika republiky 1969–2020, Praha 2020;
Jiří FIDLER, Lexikon ČSLA – svazy a svazky, Praha 2020;
Jiří FIDLER, Dějiny československých legií v datech, Praha 2019;
Jiří FIDLER, Koněv – osvoboditel nebo okupant, Praha 2019;
Jiří FIDLER, Kronika republiky 1918–1968, Praha 2019;
Jiří FIDLER, Okupace 1968, Praha 2018;
Jiří FIDLER, Osudové bitvy dějin, Praha 2018;
Jiří FIDLER, Čínské dějiny v datech a souvislostech, Praha 2016;
Jiří FIDLER, Osvobození 1945, Praha 2015.