Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. et Mgr. Radovan Lovčí

Datum narození:
11. 4. 1977
Místo narození:
Plzeň-Slovany
Vysoká škola:
FF UK, Historické vědy (Mgr.), 2003
Biogram:
Odborný i populární publicista, knižní a časopisecký redaktor, editor, recenzent.
Absolvent Gymnázia Plasy a FF UK v Praze (2004 PhDr.).
Kromě odborných textů píše také prózu (povídky, novely) a duchovní zamyšlení pro různá unitářská periodika.
Editoval sbírky kázání a duchovních promluv a cca po 2 dekády působil jako laický náboženský funkcionář české Unitarie.
Je členem Střediska západočeských spisovatelů.
Od roku 2005 recenzuje regionální literaturu vycházející na severním Plzeňsku v muzejním periodiku Vlastivědný sborník.
Instituce:
Externí redakce, publicistika, externí redaktor, publicista, 2019–dosud
Nakladatelství Fraus, odborný redaktor, 2005–2018
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánském Týnci u Kralovic, externí dokumentátor, 2004–2005
SOA v Plzni, okresní pobočka Plasy, bibliograf, 2003
Odborné zaměření:
Moderní a soudobé dějiny. Masarykovská a benešovská tematika. Dějiny ženské emancipace. Historie unitářství.
Publikace:
Radovan LOVČÍ, Vladimír Bystrický (16. 1. 1934 Jičín – 11. 2. 2021 Plzeň), in: ČČH 119, 2021, s. 236–238;
Radovan LOVČÍ, Alice Masaryková a Československý Červený kříž v zahraničí. Stručný nástin dějin a aktivit této organizace v době druhé světové války, in: HOP 12, 2020, s. 49–87;
Radovan LOVČÍ, Ohlédnutí za Bohumilem Jiráskem, in: RHS 17, 2020, s. 105–107;
Radovan LOVČÍ, Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková. Vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie, in: Věstník musejního spolku Královského města Rakovníka a okresu rakovnického 56, 2018, s. 54–71;
Radovan LOVČÍ, Vladimír Struska – účastník třetího odboje, in: Vlastivědný sborník, čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 27, 2017, s. 13–19, 11–16;
Radovan LOVČÍ, Náboženství, Hus a křesťanské církve v životě a díle A. G. Masarykové, in: Renata Mayerová – Jan Krško (edd.), Otázky z historie. Hus – osobnost napříč staletími, Rakovník 2016, s. 25–51;
Radovan LOVČÍ, Kralovický spisovatel Bohumír Struska, in: Vlastivědný sborník, čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 25, 2015, s. 5–11, 5–8;
Radovan LOVČÍ, Mája Veronika Čapková. Ke 125. výročí narození chomutovské rodačky, průkopnice ženské duchovenské práce a prvé české unitářské ženy-duchovní, in: Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska 45, 2013, s. 5–33;
Radovan LOVČÍ, Alice Garrigue Masaryková – neplánovaná první dáma, in: Marcela Šášinková (edd.), První dámy. …osud?... poslání? …úděl?, Roztoky 2012, s. 36–53;
Radovan LOVČÍ, Alice Garrigue Masaryková jako pedagožka, in: Pavel Andrš – Jana Čechurová – Luboš Velek (edd.), Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha 2012, s. 186–197.