Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jáchym Dopis

Datum narození:
15. 8. 1985
Místo narození:
Poděbrady
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF MU), Historický ústav
Vysoká škola:
FF MU, Historie (Mgr.), 2011
FF MU, Historie (Bc.), 2006
Biogram:
V roce 2003 maturoval na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech.
Bakalářská práce s názvem „Předbělohorská městská správa královského města Poděbrady“.
Magisterská práce s názvem „Výběr daní v pobělohorském období v královském městě Poděbrady“.
Instituce:
FF MU, HIÚ, externí pracovník, 2021–dosud
FF MU, HIÚ, projektový koordinátor, 2019–2021
Gymnázium ve Vlašimy, pedagog, 2010–2018
Odborné zaměření:
Městská správa v raném novověku. Regionální dějiny Poděbradska. 
Publikace:
Jáchym DOPIS, Stadtteil Kluk als Zentrum Jüdische Kultur in frühere Neuzeit in Mittelböhmen, in: Hans Knödel (ed.), Mitteillungen der Lehrstuhl Neuere und Neueste Geschichte unter Einbeziehung der Landesgeschichte, Bamberg 2020, s. 34–40;
Jáchym DOPIS, Význam poutního místa kostelíka Nanebevzetí Panny Marie v raném novověku, in: František Hlodák (ed.), Barokní poutní místa ve středních Čechách, Praha 2018, s. 5–7;
Jáchym DOPIS, Městská registratura na prahu raného novověku na příkladu kráslovského města Poděbrady, in: SSH 42, 2016, s. 112–140;
Jáchym DOPIS, Postava Jana Ignáce Hofenburga během poděbradského povstání 1680, in: Sborník Polabského muzea 24, 2010, s. 45–52.