Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jaroslava Hoffmannová

Datum narození:
18. 3. 1942
Místo narození:
Kamenice
Vysoká škola:
Filozofická fakulta UK, Historie–ruština, 1964
Biogram:
Od roku 1965 byla zaměstnána jako odborná archivářka v Okresním archivu Jihlava. 
V roce 1968 se stala ředitelkou Okresního archivu Jihlava a působila zde do roku 1972.
V letech 1964–1965 byla zaměstnána jako archivní pracovnice ve Státním archivu v Zámrsku.
Byla členkou Vědecké rady Archivu AV ČR (2000–2006) a Akademického sněmu AV ČR 2002–2003.
Čestná členka České archivní společnosti.
Instituce:
Archiv AV ČR Praha, vědecká pracovnice, 1996–2003, 2004–2009
Státní ústřední archiv Praha, archivářka, 1984–1996
NTM Praha (oddělení dějin techniky, pak oddělení dějin polygrafie a spotřebního průmyslu), odborná pracovnice, 1977–1983
SOkA Praha-východ Nehvizdy, odborná pracovnice, 1976–1977
NM Praha (Archiv NM a oddělení novějších dějin), asistentka, pak pracovnice, 1973–1976
Odborné zaměření:
Dějiny vědy a techniky. Osobnosti a instituce vědy. Dějiny žen. Archivnictví.
Publikace:
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Historik a archivář Jaroslav Werstadt, in: Vítaný host v Plzeňském kraji: čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí, 2021, s. 8–9;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Jaroslav Werstadt (1888–1970): o minulosti pro přítomnost, Praha 2020;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Rudolf Dvořák v kruhu rodinném, in: Olga Lomová (ed.), Ex Oriente lux: Rudolf Dvořák (1860–1920), Praha 2020, s. 186–217;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Václav Novotný a Josef Vítězslav Šimák ve vzájemných veršovaných blahopřáních, in: Od Ještěda k Troskám 27 (43), 2020, s. 132–138;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Jaroslav Werstadt: svobodný zednář, in: Časopis českých svobodných zednářů 22, 2018, s. 6–7;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Renata Pisková jubilující, in: 68, 2018, s. 90–92;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Biografický slovník archivářů českých zemí, in: Štefan Hrivňák – Henrieta Žažová (edd.), Zborník Spoločnosti slovenských archivárov, Bratislava 2017, s. 341–345;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Helena Tuskanyová, jedna z prvních středoškolských profesorek, in: Hana Jordánková (ed.), Alis volat propriis: sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové, Brno 2016, s. 504–513;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Prvenství žen: ženy iniciativní, vzdělané a tvořivé, Praha 2016;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Spolupracovnice naučných slovníků (Ottův slovník naučný, Masarykův slovník naučný a Ottův slovník naučný nové doby), in: Práce z dějin Akademie věd 6, 2014, s. 21–45; 
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Václav Novotný (1869–1932): život a dílo univerzitního profesora českých dějin, Praha 2014;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Archivní práci jsem si nevybrala, ale nelituji (15. dubna 2008), in: Marie Ryantová (ed.), Býti archivářem: přednášky ze stejnojmenného cyklu pořádaného v Českých Budějovicích, Praha 2012, s. 51–62;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Knihovna profesora českých dějin Václava Novotného, in: Knihy a dějiny: zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové, 2012, s. 7–19;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Přednášková činnost Královské české společnosti nauk 1890–1952, in: Práce z dějin Akademie věd 3, 2011, s. 1–36;
Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Vzájemná korespondence Augustina Kratochvíla a Václava Novotného, in: Práce z dějin Akademie věd 3, 2011, s. 264–280.