Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Čestmír Alois Jiří Amort, DrSc.

Datum narození:
21. 3. 1922
Místo narození:
Nový Knín (okr. Příbram)
Hlavní pracoviště:
Československá akademie věd
Pracoviště:
Česko-slovensko-sovětský institut ČSAV
Biogram:
Byl dlouholetým pracovníkem ČSAV a katedry historie na FF UK.
Od roku 1943 byl členem KSČ.
V 50. letech působil dva roky jako lektor marxismu-leninismu na UK.
Od konce 60. let vyučoval externě na FF UK.
V 70. letech působil na katedře československých dějin FF UK jako vedoucí oddělení česko-ruských a česko-sovětských vztahů.
Doktor Čestmír Amort zemřel 26. července 2013 v Praze.
Instituce:
Ministerstvo informací, referent, 1949–1951
Odborné zaměření:
Dějiny 20. století. Československé vztahy se SSSR a Bulharskem. Protifašistický odboj.
Publikace:
Čestmír AMORT, K historii Československa v údobí od Mnichova do 15. března 1939. Podle dokumentů ve Spolkovém archívu v Koblenci, in: SP 75, 1989, s. 290–304;
Čestmír AMORT, Mezinárodní ohlas Velké říjnové socialistické revoluce, in: Slovanské historické studie 16, 1988, s. 27–48;
Čestmír AMORT, Úloha Sovětského svazu při obraně Československa v roce 1938, in: SP 74, 1988, s. 282–297;
Čestmír AMORT, V řadách národního odboje na Ostravsku 1944–1945, in: Slezský sborník = Acta Silesiaca 86, 1988, s. 182–193;
Čestmír AMORT, Rajko Daskalov – bulharský státník, diplomat a přítel Československa. K 100. výročí jeho narození, in: SP 73, 1987, s. 435–448;
Čestmír AMORT, Říjnová revoluce a boj za samostatný československý stát, in: SP 73, 1987, s. 477–486.