Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Bohumil Baďura, CSc.

Datum narození:
18. 7. 1929
Místo narození:
Kateřinice (okr. Vsetín)
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Historie, 1957
PdF MU, Český jazyk – historie, 1951
Biogram:
CSc. (1970), PhDr. (1979).
V letech 1960–1961 absolvoval studijní pobyt v Mexiku (výzkum především v Mexickém národním archivu) a v letech 1965–1967 studijní pobyt na Kubě.
Je oceňován za přínos ke studiu kubánských dějin a vztahů mezi českým a hispánským světem.
Doktor Bohumil Baďura zemřel 21. září 2014 v Praze.
Instituce:
HIÚ AV ČR, odborný pracovník, vědecký pracovník, 1962–1991
Československá tisková kancelář, redaktor, 1958–1962
Odborné zaměření:
Česko-španělské vztahy od středověku do 18. století. Koloniální dějiny Mexika a Kuby. Dějiny Španělska ve 20. století. Dějiny Latinské Ameriky ve 20. století.
Publikace:
Sigfrido Vázquez CIENFUEGOS – Bohumil BAĎURA, Una breve semblanza autobiográfica (correo de Bohumil Baďura con Sigfrido Vázquez Cienfuegos), in: Ibero-Americana Pragensia: revista del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina 46, 2018, s. 83–95;
Bohumil BAĎURA, Hospodářské zájmy Ditrichštejnů ve Španělsku v 16.–18. století, in: Jižní Morava: vlastivědný sborník 46, 2010, s. 55–100.