Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Karel Beránek

Datum narození:
15. 7. 1924
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
SÚA v Praze (dnešní Národní archiv)
Vysoká škola:
FF UK, Latinský jazyk – historie, 1950
Biogram:
Během studií na FF UK pracoval jako pomocná vědecká síla v Archivu UK.
V roce 1952 získal titul PhDr. (dizertace na téma „Mistr Jan Campanus Vodňanský ve správě univerzitních kolejí“).
Byl členem VR ÚDAUK, VAR, členem redakční rady AUC–HUCP a čestným členem ČAS.
Laureát medaile Za zásluhy o české archivnictví a pamětní medaile PF UK k univerzitnímu jubileu.
Doktor Karel Beránek zemřel 9. prosince 2015.
Instituce:
SÚA v Praze, odborný archivář, 1954–1984
Ústřední archiv MV, 1952–1954
AUK, pomocná vědecká síla, 1945–1952
Odborné zaměření:
Dějiny Univerzity Karlovy. Církevní dějiny. PVH. Edice pramenů. Archivní pomůcky (zejména k listinným a církevním fondům).
Publikace:
Karel BERÁNEK, De Thoma Kalina, in: Michal Kalina – Jan Kahuda (edd.), Úvahy (nejen) o archivnictví: sborník studií a dalších textů Tomáše Kaliny připravený při příležitosti jeho životního jubilea, Praha 2013, s. 14;
Karel BERÁNEK – Věra BERÁNKOVÁ (edd.), Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16). Tomus V., Fontes archivi nationalis. Pars I. Litterae monasteriorum. Fasciculus 3. index, Praha 2012;
Karel BERÁNEK, In memoriam dr. Dagmar Culkové (15. 2. 1919 – 17. 1. 2011), in: ČAS v roce 2011: ročenka České archivní společnosti, Praha 2011, s. 207–208;
Karel BERÁNEK – Věra BERÁNKOVÁ, Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.), tomus V. Fontes Archivi nationalis, pars I. Litterae monasteriorum, fasc. 1–2, in: Pavel Krafl (ed.), Almanach medievisty–editora, Praha, 2011 s. 55–58.