Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Josef Blüml, CSc.

Datum narození:
3. 4. 1948
Místo narození:
Tábor
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Pedagogická fakulta
Vysoká škola:
FF UK, Národopis–dějepis, 1981
PedF UK, Občanská nauka, 1974
PF JU, Český jazyk – dějepis, 1970
Biogram:
PhDr. (1983), CSc. (1986), doc. (2002).
Jeho celoživotním badatelským tématem byla osobnost Čeňka Zíbrta.
V roce 2014 vydal knihu Kulturní historik Čeněk Zíbrt.
Věnoval se také životu a dílu dalších českých historiků jako byl August Sedláček, Josef Šusta nebo Zikmund Winter.
Docent Josef Blüml zemřel 13. listopadu 2020 v Českých Budějovicích.
Instituce:
PF JU, 1977–2016 (od roku 2013 na částečný úvazek)
ZŠ Týn nad Vltavou, 1971–1976
ZŠ Chrášťany, 1970–1971
Odborné zaměření:
Dějiny českého a evropského dějepisectví. Česká kulturní historie 19. a 20. století.
Publikace:
Josef BLÜML, Kulturní historik Čeněk Zíbrt, České Budějovice 2014;
Josef BLÜML (ed.), Vorařská kronika Františka Vondráška z Purkarce, Týn nad Vltavou 2012;
Josef BLÜML, Pod sluncem italským s Josefem Svatoplukem Macharem, in: Jitka Rauchová – Bohumil Jiroušek a kol., Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918–1951, České Budějovice 2012, s. 389–397;
Josef BLÜML, Šustovy středoškolské učebnice dějepisu, in: AUC–HUCP 52, 2012, s. 61–67;
Dagmar BLÜMLOVÁ – Josef BLÜML (ed.), O sobě a o našich předcích, České Budějovice 2011;
Dagmar BLÜMLOVÁ – Josef BLÜML, „--a proto odměněn byl stipendiem seminarním.“: příspěvek ke studiu studentské kapsy na přelomu 19. a 20. století, in: TH 6, 2010, s. 333–340.