Lexikon historiků a historiček 2022

Prom. hit., MA Marie Neudorflová, Ph.D.

Datum narození:
5. 5. 1940
Místo narození:
Malobratřice (obec Kněžmost)
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
University of Alberta, Politologie–historie (Ph.D.), 1984
FF UK, Historie, 1958
Biogram:
Působila na několika univerzitách v Kanadě a v National Archives of Canada (organizování pozůstalosti českého politika v exilu Otty Hory).
Přednášela na UJEP v Ústí nad Labem (přednášky na témata: T. G. Masaryk, České ženské hnutí do roku 1914) a na ÚČD FF UK.
Aktivní účast na řadě vědeckých konferencích v České republice a na Slovensku.
Je členkou řady odborných organizací: Společnost Edvarda Beneše (jednatelka), Masarykova společnost, Matice česká při Národním muzeu.
Instituce:
FF UK, ÚČD, odborná asistentka, 1995–2002
MÚA AV ČR, vědecká pracovnice, 1989–2012
Odborné zaměření:
České dějiny 19. století. Ženské hnutí. T. G. Masaryk. Rozvoj demokratizace.
Publikace:
Vojtěch KESSLER – Marie NEUDORFLOVÁ (edd.), T. G. Masaryk, Demokracie v politice. Texty z let 1907 – 1910, Praha 2020;
Marie NEUDORFLOVÁ, Česká historie – po stopách demokratizace před r. 1918, 2019;
Marie NEUDORFLOVÁ, Filosofické a hodnotové základy Masarykovho poňatia štátnosti, in: Od Českej otázky k Novej Evrope. 100 rokov od vzniku ČSR, Banská Bystrica 2018, s. 34–42;
Marie NEUDORFLOVÁ, Ideové předpoklady Masaryka pro jeho vstup do politiky roku 1891, in: Valašsko, Masaryk a vznik Československa, Valašské Meziříčí 2018, s. 43–49;
Marie NEUDORFLOVÁ, Masarykův přínos ke znalosti národní historie jako konstitutivní hodnoty pro rozvoj demokracie, in: MD 26, 2018, s. 1–25;
Marie NEUDORFLOVÁ, TGM. Masaryk demokrat. Od České otázky k ženskému hnutí a Nové Evropě, Praha 2016;
Marie NEUDORFLOVÁ, T. G. Masaryk, Jan Hus a filosofie českých dějin, in: Renata Mayerová – Jan Krško (edd.), Otázky z historie I. Hus osobnost napříč staletími, Praha–Rakovník 2016, s. 11–23;
Marie NEUDORFLOVÁ, Masaryk a jeho idea „humanitní demokracie“ jako alternativa k liberální a sociální demokracii. Andragogika, in: Čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 19, 2015, s. 35–46;
Marie NEUDORFLOVÁ, Mistr Jan Hus a česká reformace v pojetí T. G. Masaryka, in: Pavel Carbol – Karel Havlíček Borovský – Karel Kosík – Eva Kantůrková – Vladyka Kryštof – T. G. Masaryk – Marie L. Neudorflová – Lenka Procházková – Miloslav Ransdorf – Petr Synek, Jan Hus 600 let, České Budějovice 2015, s. 56–85;
Marie NEUDORFLOVÁ, Reflexe anglického a amerického ženského hnutí v českých ženských časopisech do roku 1914, in: MD 23, 2015, s. 21–39;
Marie NEUDORFLOVÁ, Charlotta G. Masaryková, in: Jana Kohnová – Barbora Holubová (edd.), Diskuse nad pojmy a příčinami: XXVI. letní škola historie: sborník přednášek, Praha 2014, s. 84–93;
Marie NEUDORFLOVÁ, Nábožensko-filozofické kořeny sociálního myšlení a jeho přijetí v české společnosti, in: MD 21, 2013, s. 1–28;
Marie NEUDORFLOVÁ, Srovnání politických východisek A. Bráfa, T. G. Masaryka a K. Kramáře před r. 1914, in: Antonie Doležalová (ed.), Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba, Praha 2013, s. 58–69;
Marie NEUDORFLOVÁ, Charlotta G. Masaryková – první dáma intelektem i srdcem, in: Středočeský vlastivědný sborník: Muzeum a současnost. Řada společenskovědní 30, 2012, s. 18–35;
Marie NEUDORFLOVÁ, T. G. Masaryk – politický myslitel, Praha 2011.