Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.

Datum narození:
9. 4. 1983
Místo narození:
Kutná Hora
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav
Vysoká škola:
FF UJEP, Habilitační řízení v oboru České dějiny, 2020
FF UHK, Ph.D. v oboru České a československé dějiny, 2012
FF UHK, PhDr. v oboru Historie, 2010
PdF UHK, Mgr. v oboru Učitelství pro střední školy – dějepis a matematika, 2008
Biogram:
V letech 2017–2018 působil jako proděkan pro zahraniční a vnější vztahy na FF UHK.
V letech 2018–2020 byl prorektorem pro zahraniční vztahy UHK.
2018 – VR UHK.
Od roku 2020 je ředitelem Historického ústavu FF UHK.
2020 – OR České a československé dějiny, Historie a Archivnictví na FF UHK.
2021 – OR Pomocné vědy historické na FF UHK.
2022 – hlavní redaktor časopisu Historia Aperta.
Instituce:
HIÚ FF UHK, docent, 2020–dosud
HIÚ FF UHK, odborný asistent, 2014–2020
HIÚ FF UHK, postdoktorand, 2012–2014
Odborné zaměření:
Dějiny pozdního středověku. Dějiny střední Evropy. Dějiny politického myšlení. Sociální dějiny. Dějiny správy. Dějiny šlechty. Dvůr krále Jiřího z Poděbrad. Královská věnná města.
Publikace:
Zdeněk BERAN – Jana VOJTÍŠKOVÁ, Die sogenannte Cancellaria regis Georgii (eine bedeutende Quelle böhmischer Provenienz aus der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre des 15. Jahrhunderts zu den tschechisch-deutschen Beziehungen), in: Archiv für Diplomatik 67, 2021, s. 305–344;
Zdeněk BERAN, Security in the Late Medieval Bohemia: Vengeance in Norm and Practice, in: Christine Reinle – Anna-Lena Wendel (edd.), Das Recht in die eigene Hand nehmen? Rechtliche, soziale und theologische Diskurse über Selbstjustiz und Rache, Baden-Baden 2021, s. 79–99;
Zdeněk BERAN, Gender, Religion and Nobility in Hussite Bohemia, in: Amalie Fößel (ed.), Gewalt, Krieg und Geschlecht im Mittelalter, Berlin 2020, s. 139–154;
Zdeněk BERAN, České královny a královská věnná města v pohusitské době (1436–1526), in: MHB 22, 2019, s. 119–150;
Zdeněk BERAN, Gesellschaftliche Ordnung und Gewalt am östlichen Rande des römisch-deutschen Reiches: Landfrieden in Böhmen, Mähren und in Österreich im Vergleich (1396–1464), in: Bohemia 58, 2018, s. 310–323;
Zdeněk BERAN, Válka a násilí jako sociální kód české pozdně středověké šlechty, in: ČČH 115, 2017, s. 319–345;
Zdeněk BERAN, Die Landfriedensbewegung im Königreich Böhmen, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 63, 2014, s. 528–560;
Zdeněk BERAN, Katolické panstvo na dvoře Jiřího z Poděbrad. Procesy vzájemné konvergence a divergence, in: MHB 17, 2014, s. 37–75;
Zdeněk BERAN, Landfrýdní hnutí v zemích České koruny. Snahy o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve středověké společnosti, České Budějovice, 2014.