Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Berenika Zemanová, Ph.D.

Datum narození:
27. 2. 1983
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Institut umění – Divadelní ústav
Vysoká škola:
UPa, Historické vědy / Historie, 2021
UK, Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Divadelní věda, 2013
UK, Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Kulturologie, 2009
UK, Historické vědy / Historie, 2007
Biogram:
Divadelní historička a redaktorka.
Habilitovala se na UPa s dizertační prací „Hrabě hraje divadlo. Leopold II. Lažanský z Bukové (1854–1891)“ pod vedením prof. PhDr. Mileny Lenderové, CSc. 
Od roku 2015 pracuje v Kabinetu pro studium českého divadla (Institut umění – Divadelní ústav).
Podílí se na projektu Česká divadelní encyklopedie jako garantka sekce Německá činohra 19. století.
Organizuje veřejné přednášky Teatrologické společnosti (Praha). 
Instituce:
Institut umění – Divadelní ústav, vědecká pracovnice, 2015–dosud
Odborné zaměření:
Německojazyčné divadlo. Sociální dějiny divadla. Šlechta v českých zemích, zvláště se zaměřením na její divadelní aktivity (19. století – 1. polovina 20. století).
Publikace:
Berenika ZEMANOVÁ, Ein Graf spielt Theater. Leopold II. Lažansky und sein Wirken an Provinztheatern 1875–1886, in: Christian Neuhuber – Gabriella Nóra Tar – Paul S. Ulrich (edd.), Das deutschsprachige Theater im Kontext europäischer Kulturgeschichte. Traditionen–Wechselbeziehungen–Perspektiven, Berlin 2022, s. 171–182;
Berenika ZEMANOVÁ, Zvířecí imitátor a specialista na role opic Eduard Klischnigg a jeho vystoupení v českých zemích, in: Eva Bendová – Zdeněk Hojda (edd.), Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století, Praha 2021, s. 108–120;
Berenika ZEMANOVÁ, Herci, herečky a jejich choroby, in: Divadelní revue 31, 2020, s. 109–112;
Berenika ZEMANOVÁ, Hrabě Leopold II. Lažanský profesionálním divadelníkem (k problematice německojazyčného provinčního divadla druhé poloviny 19. století), in: Divadelní revue 31, 2020, s. 7–27;
Berenika ZEMANOVÁ, „Po dobu solárního roku…“ Čas v divadelním provozu 19. století, in: Martin Hrdina – Kateřina Piorecká – Eva Bendová (edd.), Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století, Praha 2019, s. 141–148;
Berenika ZEMANOVÁ, Případ divadelní ředitelky Laury Kalistové, in: Marie Jílková – Marie Macková – Eliška Valová (edd.), Jak se u nás podvádělo: za monarchie i republiky, Pardubice 2019, s. 175–186;
Berenika ZEMANOVÁ, Jedna sezona Hraběcího zámeckého divadla v Chyši, in: Divadelní revue 27, 2016, s. 112–132.