Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Michal Ďurčo, Ph.D.

Datum narození:
26. 5. 1991
Místo narození:
Brezno
Hlavní pracoviště:
Slovenská akadémia vied
Pracoviště:
Historický ústav v.v.i.
Vysoká škola:
FF Univerzita Komenského, Slovenské dějiny (Ph.D.), 2019
FF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Historie (Mgr.), 2015
Biogram:
Absolvoval studijní a výzkumné pobyty na UK v Praze, Rachel Carson Center for Environment and Society v Mnichově a na Eindhoven University of technology.
Ve své výzkumné činnosti se zabývá dějinami techniky v interakci se společností a krajinou, dějinami dopravy a dějinami mobility.
Instituce:
HÚ SAV, Oddelenie dejín vied a techniky, vědecký pracovník, 2019–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny vědy a techniky. Hospodářské dějiny. Environmentální dějiny.
Publikace:
Michal ĎURČO, Cestovanie motorovým vozidlom ako voľnočasová aktivita a československé autokempingy začiatkom 60. rokov, in: Sylvie Zouharová Dyková – Jana Fricová (edd.), České století motorismu II: motorismus jako prostředek volného času, Brno 2020, s. 289–304;
Michal ĎURČO, Cesty a diaľnice na Slovensku v medzivojnovom období. Nástup automobilovej doby v znamení prvej československej republiky, Bratislava 2020.