Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Martin Sovák

Datum narození:
28. 9. 1981
Místo narození:
Trutnov
Hlavní pracoviště:
Státní oblastní archiv v Praze
Pracoviště:
Státní oblastní archiv v Praze
Vysoká škola:
FPF SLU, Historie, 2006
Biogram:

Instituce:
SOA Praha, vedoucí Oddělení využívání a evidence Národního archivního dědictví, 2007–dosud
Odborné zaměření:
Využívání archiválií. Židovští podnikatelé.
Publikace:
Martin SOVÁK – Hana KRÁLOVÁ, Jindřich Waldes. Podnikatel, sběratel, mecenáš, Praha 2022;
Martin SOVÁK, Jindřich Waldes: smutný osud Krále knoflíků, in: Sborník semináře k 100. výročí otevření Waldesova muzea, Praha 2018, s. 6–13.