Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Agáta Kravčíková, PhD.

Datum narození:
8. 8. 1987
Místo narození:
Zlaté Moravce
Hlavní pracoviště:
Vojenský historický archiv
Vysoká škola:
OU, Historické vědy (PhD.), 2020
Biogram:
Mezi lety 2007–2014 studovala bakalářský a následně magisterský program v oboru historie na FF OU.
Tématem její disertační práce byla dělnická kultura na Ostravsku mezi lety 1850–1950.
Instituce:
VHA, archivář, 2021–dosud
SOkA Karviná, archivář, 2017–2020
Odborné zaměření:
Sociální a kulturní dějiny dělnictva. Regionální dějiny Ostravska a Karvinska. Otázky digitálního zpracování archiválií a jejich prezentace.
Publikace:
Agáta KRAVČÍKOVÁ, Fryštátský občan Eugen Linzer. Příspěvek k dějinám německého obyvatelstva na Těšínsku, in: Těšínsko 64, 2021, s. 45–66;
Agáta KRAVČÍKOVÁ, „Projekt stará KARVINNÁ“ v novém hávu. Zaniklá místa a možnosti jejich digitální prezentace prostřednictvím interaktivní mapy, in: Těšínsko 63, 2020, s. 116–119; 
Agáta KRAVČÍKOVÁ, Sociálnědemokratické oslavy 1. máje a jejich vnímání dobovými elitami na Ostravsku (1890–1914), in: Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 33, 2019, s. 167–191; 
Agáta KRAVČÍKOVÁ, Náboženská témata v dělnickém ochotnickém divadle na Ostravsku (1895–1938), in: Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 32, 2018, s. 259–283;
Martin DRÁPELA – Radim KRAVČÍK – Agáta KRAVČÍKOVÁ – Martin MALINEK – Veronika MATROSZOVÁ – Adam POLÁŠEK – Kateřina ŠULÁKOVÁ, Karvinské hornické kolonie, Karviná 2018;
Agáta KRAVČÍKOVÁ, Dělnická zábava v období nacistické okupace (na příkladu ostravských oddílů DTJ), in: Nikoleta Dzurikaninová (ed.), Vojenské konflikty v dejinách Európy. Stretnutie mladých historikov, V, Košice 2016, s. 124−138;
Agáta KRAVČÍKOVÁ, Pomník Františka Sokola-Tůmy ve Zvěřinské kolonii jako projev integrace místních obyvatel do veřejného života ve městě a regionu, in: Andrea Kozlová – Martina Šimíková (edd.), Kreativní město: kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí, Ostrava 2016, s. 97–110;
Agáta KRAVČÍKOVÁ, Prvomájové oslavy sociální demokracie a jejich zasazení do prostoru ostravských náměstí (1890–1938), in: HD 31, 2016 [vyd. 2018], s. 35–60; 
Martin Jemelka (ed.), Ostravské dělnické kolonie II: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy, Ostrava 2012.