Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Kristýna Pinkrová

Datum narození:
5. 9. 1981
Místo narození:
Hradec Králové
Vysoká škola:
MU, Historické vědy – muzeologie, 2009
Biogram:
Instituce:
Muzeum Chodska v Domažlicích, historik, 2009–dosud
Odborné zaměření:
Regionální historie a česko-německé vztahy okresů Domažlice a Cham.
Publikace:
Kristýna PINKROVÁ – Ladislav PTÁČEK – Eva KRČMÁRIKOVÁ – Petra SOCHOVÁ, Pozor, hranice!: průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham / Achtung, Grenze!: Handbuch der Geschichte der Grenzregionen Domažlice und Cham, Praha 2020;
Kristýna PINKROVÁ – Radka KINKOROVÁ – Karel ŘEHÁČEK – David PINKR, Mezi orlem a lvem: Domažlicko v letech 1914–1918, Domažlice 2019;
Kristýna PINKROVÁ – Marta ZEMANOVÁ, Příběhy pošt: z historie poštovnictví na Domažlicku, Domažlice 2018.