Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Darina Martykánová, Ph.D.

Datum narození:
18. 1. 1978
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Universidad Autónoma de Madrid
Pracoviště:
Filozofická fakulta, Oddělení soudobých dějin
Vysoká škola:
Universidad Autónoma de Madrid, Soudobé dějiny (Ph.D.), 2010
Universidad Autónoma de Madrid, Soudobé dějiny (M.A.), 2007
UK, Turkologie – dějiny a kultura islámských zemí, 2002
Biogram:
Dlouhodobě žije v Madridu, kde působí na Oddělení soudobých dějin Universidad Autónoma de Madrid.
Její výzkum spadá do oblasti srovnávacích a nadnárodních dějin vědeckých profesí (zvlášť inženýrů a lékařů) se zaměřením na Osmanskou říši a Španělsko.
Mezi její další výzkumné linie patří dějiny mužnosti a historická analýza vztahu mezi technokracií a demokracií, expertním a politickým rozhodováním.
V minulosti pracovala v rámci postdoc smluv a stipendií na Consejo Superior de Investigaciones Científicas v Madridu, na École des Hautes Études v Paříži a na Universität Potsdam v Německu.
Má za sebou výzkumné pobyty na Oddělení dějin vědy Istanbulské Univerzity.
Instituce:
Universidad Autónoma de Madrid, výzkumný a pedagogický personál, 2014–2022
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, výzkumná pracovnice – postdoc, 2013–2014
École des Hautes Études en Sciences Sociales, výzkumná pracovnice – postdoc, 2012–2013
Universität Potsdam, postdoc Marie Curie, 2010–2012
Odborné zaměření:
Dějiny vědy, techniky a lékařství. Dějiny profesí. Dějiny Osmanské říše. Dějiny Španělska. Gender a dějiny mužnosti. Srovnávací dějiny. Nadnárodní a světové dějiny.
Publikace:
Darina MARTYKÁNOVÁ – Víctor M. NÚÑEZ-GARCÍA, El honor, el fraude y las profesiones sanitarias en la Europa del siglo XIX, in: Dynamis 41, 2021, s. 303–321;
Houssine ALLOUL – Darina MARTYKÁNOVÁ, Introduction: Charting New Ground in the Study of Ottoman Foreign Relations, in: International History Review 43, 2021, s. 1018–1040 (https://doi.org/10.1080/07075332.2021.1914706);
Darina MARTYKÁNOVÁ, Science and Technology in the Ottoman Language of Power (1790s1910s). Rethinking the State, the Economy, and the Elites, in: European Journal of Turkish Studies 31, 2020 (https://journals.openedition.org/ejts/6937);
Darina MARTYKÁNOVÁ, Public Debt After a Defeat: negotiating the French image of the Ottoman Empire as debtor in the aftermath of the Russo-Turkish War of 18771878, in: Journal of European Economic History 48, 2019, s. 57–82;
Darina MARTYKÁNOVÁ, Global Engineers: Professional Trajectories of the Graduates of the École Centrale des Arts et Manufactures (1830s–1920s), in: David Pretel – Lino Camprubí (edd.), Technology and Globalisation. Networks of Experts in World History, 2018, s. 75–104; 
Darina MARTYKÁNOVÁ, La profession, la masculinité et le travail. La représentation sociale des ingénieurs en Espagne pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, in: Antoine Derouet – Simon Paye – Christelle Frapier (edd.), Les ingénieurs. La production d’un groupe social, Paris 2018, s. 79–102; 
Darina MARTYKÁNOVÁ – Meltem KOCAMAN, A Land of Opportunities: Foreign Engineers in the Ottoman Empire, in: Concha Roldán – Daniel Brauer – Johannes Rohbeck (edd.), Philosophy of Globalization, Boston 2018, s. 237–251;
Darina MARTYKÁNOVÁ, A Gateway to the World: Jewish and Armenian Engineers of Ottoman Background at the École centrale des arts et manufactures, in: Diasporas 29, 2017, s. 33–51;
Irina GOUZÉVITCH – Ana Cardoso de MATOS – Darina MARTYKÁNOVÁ, La Russie, l’Espagne, le Portugal et l’Empire ottoman: deux siècles de politiques technoscientifiques à l’épreuve des approches comparatistes, in: Mina Kleiche-Dray (ed.), Les ancrages nationaux de la science mondiale, XVIIIe–XXIe siècles, Paris–Marseille 2017, s. 239–286;
Darina MARTYKÁNOVÁ, Reconstructing Ottoman Engineers. Archaeology of a Profession (17891914), Pisa 2010;
Saúl Martínez BERMEJO – Darina MARTYKÁNOVÁ – Momir SAMARDŽIC (ed.), Layers of Power: Societies and Institutions in Europe, Pisa 2010.