Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D.

Místo narození:
Rokycany
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
FF UK, Moderní hospodářské a sociální dějiny, 2017
FF UK, Informační studia a knihovnictví (specializace knihověda), 2015
Biogram:
Narozena v březnu 1989.
V letech 2007–2017 působila jako sezónní průvodkyně na státním hradě Křivoklát.
Během studií vykonávala průvodcovskou činnost v Muzeu Edvarda Beneše v Kožlanech (2006), na SH Rožmberk (červen 2008) a v Astronomické věži v Klementinu (2013–2014).
Brigádně působila v knihovnách jako pomocná vědecká síla FF UK (práce v oborové knihovně – Historický kabinet), spolupracovala na retrokonverzi Knihovny Jana Palacha FF UK (2013–2015), v NK ČR (v Oddělení rukopisů a starých tisků, 2015–2016), v Ústavu mezinárodních vztahů (2016–2017) a jako katalogizátor rukopisů v NM (2018).
Spolupracovala na projektu Útvary Federálního ministerstva vnitra 1969–1989.
Instituce:
MÚA AV ČR, pracovník oddělení moderních sociálních a kulturních dějin, 2017–dosud
MÚA AV ČR, Archiv Ústavu Tomáše G. Masaryka, odborný archivář, 2017–2021
Česká národní banka, odborný archivář, průvodce v Expozici, 2016–2017
Odborné zaměření:
Hospodářské dějiny. Sociální dějiny. Environmentální dějiny. Kůrovcové kalamity v 19. a 20. století. Hospodářské dějiny habsburské monarchie a Československa v první polovině 20. století. Dějiny zemědělství. Československá pozemková reforma.
Publikace:
Kristýna KAUCKÁ – Tomáš W. PAVLÍČEK, Szkoła speleologiczna „Později na Školy začali zvát špičkový vědce ze Západu.“ Československo-polské vědecké kontakty po roce 1968 (materiálová studie a rozhovor s geologem prof. Pavlem Bosákem), in: SP 108, 2022, s. 359–380;
Kristýna KAUCKÁ – Jiří JANÁČ, Participace místního obyvatelstva na plánování vodního díla Nové Mlýny, in: ČMM 140, 2021, s. 107–122;
Tomáš GECKO – Kristýna KAUCKÁ, The Education System between Private Business and the State: The Antagonism and Synergies of Industrial and State Paternalism in the Vítkovice Company Town (1869–1914), in: Central European History 54, 2021, s. 61–85;
Kristýna KAUCKÁ, „Každý bezpochyby che na Křivoklátě stříleti.“ Pozemková reforma a Jaroslav Preiss mezi lobbingem a klientelismem, in: László Vörös a kol., Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí, Bratislava 2020, s. 267–278;
Kristýna KAUCKÁ, Osudy velkostatkářských archivů a historických kolekcí při první pozemkové reformě (1918–1938), in: PagH 28, 2020, s. 94–104;
Kristýna KAUCKÁ, Říšský Němec s minulostí málo populární: Fürstenberg v jednání s Československou republikou (1918–1938), in: Renata Mayerová – Jan Krško (ed.), Křivoklátsko mezi dvěma světy – od šlechtictví ke státu, Rakovník 2020, s. 93–101;
Kristýna KAUCKÁ, Umweltstrategienadliger Eigentümer während der Landschaftstransformation: Stürme, Waldbrüche und Borkenkäfer im Böhmerwald 1868–1929, in: Robert Luft (ed.), 24. Münchner Bohemisten-Treffen. Forum für Tschechien- und Slowakei-Forschung, München 2020 (dostupné z: https://www.collegium-carolinum.de/veranstaltungen/bohemisten-treffen/einzelansicht/24-muenchner-bohemisten-treffen-2020);
Marion DOTTER – Ulrike MARLOW – Kristýna KAUCKÁ, „Allerunterthänigst unterfertigte Bitte“. Inhalt, Form und Bedeutung von Bittschriften im langen 19. Jahrhundert, in: Robert Luft (ed.), 24. Münchner Bohemisten-Treffen. Forum für Tschechien- und Slowakei-Forschung, München 2020 (dostupné z: https://www.collegium-carolinum.de/veranstaltungen/bohemisten-treffen/einzelansicht/24-muenchner-bohemisten-treffen-2020);
Tomáš GECKO – Kristýna KAUCKÁ, Z radnice do managementu. Volební klání na půdě Průmyslových závodů hlavního města Prahy (1920–1938), in: Martin Jemelka (ed.), Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848–1945), Praha 2020, s. 149–179;
Hynek ZLATNÍK – Kristýna KAUCKÁ – Zuzana KŘENKOVÁ – Jiří KMOŠEK (edd.), Historie a paměti obce Třenice. Obraz Trstěnice v kronikách Josefa Žrouta, Litomyšl 2018;
Kristýna KAUCKÁ, Fürstenberský pivovar v Krušovicích (1869–1914). Rodinné podnikání na velkostatku Křivoklát, in: Milan Hlavačka – Pavel Bek (edd.), Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018, s. 141–150;
Kristýna KAUCKÁ, Křivoklátsko mezi dvěma světy, 21.–22. 6. 2018, in: ZPP 78, 2018, s. 698;
Kristýna KAUCKÁ, „Taková tlačenice na jednom dvorečku!“ aneb První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice (1918–1938), Praha 2018;
Kristýna KAUCKÁ, (Ne)úspěšný pokus o diskreditaci první pozemkové reformy – Völkerbundligy a jejich aktivity na mezinárodním fóru, in: PagH 25, 2017, s. 30–44;
Kristýna KAUCKÁ, Noble Entrepreneurs. Bommerius, Christian: Der Fürstentrust. Kaiser, Adel, Spekulanten, Berlin: Berenberg Verlag, 2017, in: Prague Economic and Social History Papers 26, 2017, s. 77–78;
Svatopluk HERC – Kristýna KAUCKÁ – Tomáš ZOUZAL, Ministerstvo zemědělství 1918–1938, Praha 2017;
Kristýna KAUCKÁ, Pivovar v Krušovicích a první československá pozemková reforma, in: Kvasný Průmysl 62, 2016, s. 60–62;
Kristýna KAUCKÁ, Osudy mikulovské zámecké knihovny v meziválečném období, in: Knihy a dějiny 22, 2015, s. 74–93;
Kristýna KAUCKÁ, První československá pozemková reforma před Společností národů. Majetkoprávní spory s říšskoněmeckými a maďarskými velkostatkáři, in: MD 23, 2015, s. 127–154;
Kristýna KAUCKÁ, Šlechtický velkostatek let 1848–1948 v české historiografii, in: VLH 32, 2015, s. 59–68;
Kristýna KAUCKÁ, Uhlíři na Křivoklátsku v 19. století, in: Václav Matoušek – Tereza Blažková (edd.), Les a industrializace, Praha 2015, s. 85–94;
Kristýna KAUCKÁ, Činnost Maxmiliána Egona Fürstenberga ve Svazech velkostatkářů na pozadí pozemkové reformy, in: Tomáš Hradecký – Pavel Horák – Pavel Boštík a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století IX, Ústí nad Orlicí 2014, s. 291–300;
Kristýna KAUCKÁ – Jan TOMÁŠEK, Přírodovědecká muzea v Berlíně a Salzburku – dvě inspirace pro muzea 21. století, in: Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2, 2014, s. 143–146;
Kristýna KAUCKÁ, Jednání Fürstenbergů se státem ohledně pozemkové reformy na velkostatku Křivoklát, in: SSH 40, 2014 (2015), s. 40–81;
Kristýna KAUCKÁ, Pozemková reforma na fürstenberském velkostatku Křivoklát, in: Minulostí Berounska: sborník Státního okresního archivu v Berouně 17, 2014, s. 31–70.